Ndërhyrje për rehabilitimin e kanaleve kulluese dhe sipërfaqeve të gjelbra 06-02-2017

Ndërhyrje për rehabilitimin e kanaleve kulluese dhe sipërfaqeve të gjelbra

Gjatë punës për hapjen e kanalit që bën të mundur kullimin e rrugës në fshatin Lavdar. 

Stina e dimrit me pasojat që shkakton, rrit angazhimin tonë për rehabilitimin e kanaleve kulluese, rigjenerimin e pemëve dhe sipërfaqeve  të gjelbra në të gjithë territorin e Bashkisë së Korçës.

 

back