Njoftim për Tryezë Diskutimi

Organizimi komunitar si sfidë e qeverisjes

Datë 20 Dhjetor 2016, Ora 10:00

Salla e Këshillit Bashkiak, Korçë

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), mbështetetur nga LëvizAlbania, ka ndërmarrë organizimin e një serie tryezash diskutimi në 12 bashkitë qendër qarku në lidhje me “Organizimim komunitar si sfidë e qeverisjesnë kuadër të zbatimit të Ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.

 

Qëllimi i këtij takimi është të sensibilizojë si dhe të nxisë diskutimin me aktorët lokal publik dhe jopublik në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e strukturave komunitare në frymën e ligjit të ri “Për Vetëqeverisjen Vendore”, konkretisht Nenet 68&69, sfidat për zbatimin e tyre dhe rolin dhe kapacitetet e çdo aktori për t’u përfshirë në një sipërmarrje të tillë.  Zbatimi i neneve të cituara kërkon njëherësh një kulturë qeverisëse ndryshe që shkon drejt qytetarit dhe, qytetari aktive dhe gadishmëri për kontribute nga vetë qytetarët.

Konsideratë e veçantë në këtë takim do të jetë edhe ofrimi i rekomandimeve nga ekspertë rreth procesit dhe qasjes së ngritjes dhe funksionimit të strukturave komunitare. 

Ju mirëpresim!

back