RIJETËZIMI I PAZARIT TË VJETËR TË KORÇËS

RIJETËZIMI I PAZARIT TË VJETËR TË KORÇËS

Pazari i Vjetër i Korçës, një element identifikues i qytetit, përmes një investimi gjigand dhe të detajuar i rikthehet lavdisë së dikurshme. Ndërhyrja në këtë monument të vyer kulturor është ndarë në disa faza të cilat u konkretizuan fillimisht përmes restaurimit të godinave me vlera historike e arkitekturore e më tej përmes planifikimit të aktivitetit që e kthen atë në një pol të ri zhvillimi ekonomik-turistik.

INVESTIMI ME VLERË 516 milionë lekë  PËRFSHIN RIKONSTRUKSIONIN DHE RIVITALIZIMIN E KËSAJ PJESE TË RËNDËSISHME TË QYTETIT

Restaurimi i Pazarit të Korçës realizoi:

• Restaurimin e fasadave të të gjitha objekteve

• Restaurimin arkitektonik të strukturave përbërëse

• Restaurimi respektoi materialet e përdorura në origjinal

Me punën në vazhdim synojmë:

• Rijetëzimin, kthimin në origjinalitet të disa ambjenteve të pazarit të Korçës

sipas funksionit tradicional të tyre

• Rikthimin e funksioneve të haneve në gjendje funksionale të tyren

back