Shëtitore "Fan Noli", një aks i konceptuar ndryshe në qytetin e Korçës. 12-04-2016

Shëtitore "Fan Noli", një aks i konceptuar ndryshe në qytetin e Korçës.

Së shpejti pritet të fillojë projekti për rikonstruksionin e shëtitores Fan S.Noli”, një nga akset më të rëndësishëm në qytetin e Korçës, që shtrihet nga kryqëzimi i rrugës së Mborjes deri tek pazari i vjetër i Korçës. Investimi kap vlerën e 1.4 milion €, dhe do të synojë unifikimin e rrugëve dhe trotuareve, sistemin e kryqëzimeve, sistemin e parkimit, gjelbërimin, lehtësimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuar, korsi për biçikleta, rrjetin e infrastrukturës nëntokësore dhe të asaj mbi tokë me theks të veçantë në ndriçimin eficient dhe ekonomik. Projekti ka për qëllim kthimin e tij në një aks funksional dhe dekorativ në harmoni të plotë me ambjentin përreth në përputhje me standartet bashkëkohore europiane, përmirësimin e kushteve të lëvizjes së automjeteve dhe këmbësorëve, disiplinimin e trafikut, unifikimin e infrastrukturës dhe elementëve arkitekturorë të këtij segmenti me pjesën tjetër të qytetit sipas objektivave strategjikë zhvillimorë dhe impakt ekonomik pozitiv në komunitet.

back