Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist  në sektorin e publikimeve, Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimin Qytetar, Bashkia Korçë, kategoria III.b

Niveli minimal i diplomës “Master profesional

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Specialist  i Sektorit të Pyjores, kategoria IV.a

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

read more

NJOFTIM

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Pas përmbylljes së fazës së aplikimeve "Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Bashkiake" njoftojmë aplikantët se ditën e hënë, në datë 18 korrik, ora 11:30, në ambjentet e sallës së Këshillit Bashkiak, do të zhvillohet konkursi me gojë për vendet e lira të punës në Policinë Bashkiake.
Ju urojmë suksese!

 

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORCE

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

(Specialistë të Sektorit Inovacionit dhe Implementimit, në Drejtorinë e Hartimit dhe Implementimit te Projekteve dhe Turizmit, Bashkia Korçë)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more

THIRRJE PËR INTERES!

Rikujtojmë të gjithë të interesuarit:
FILLO BIZNESIN TËND TEK PAZARI I VJETËR KORÇË.
NE JU MBËSHTETIM:
- Bashkëfinancim (grant deri 3 milion lekë)
- Asistencë për projektim dhe dizenjim
- Zero tarifa vendore
- Mundësi për kredi të buta
- Përfitime nga zona TID

Tërhiqni dokumentacionin e grantit tek sportelet e Bashkisë Korçë ose shkarkojeni në faqet e internetit:

www.bashkiakorce.gov.al www.aida.gov.al www.cffa.al
Afati i tërheqjes së dokumentacionit deri në datën 26 korrik.
Ju mirëpresim!

read more

Mbledhje e Këshillit Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                

LAJMËRIM   

Ditën e Premte , datë 15 Korrik  2016, ora 1000, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

1.      Relacion “ Për  dhënie e pëlqimit për shkëmbimin e objektit ku ushtron Bashkia Korçë funksionet me objektin ku ushtron funksionet Këshilli i Qarkut Korçë “ .                               

 

read more
Simpoziumi Ndërkombëtar "Skulptura e Parkut 2016"

Simpoziumi Ndërkombëtar "Skulptura e Parkut 2016"

U përmbyll edicioni i 7-të i Simpoziumit Ndërkombëtar të Skulpturave 2016 në Korçë, ku artistët pjesëmarrës nëpërmjet kontributit të tyre i dhuruan qytetit 6 vepra të reja, të cilat do t`i bashkangjiten koleksionit paraardhës. Pas prezantimit të skulpturave të gdhendura në gur dhe në dru, të cilat ofrojnë forma të ndryshme dhe të veçanta të shprehjes artistike, ceremonia vazhdoi me shpërndarjen e çertifikatave për artistët pjesëmarrës.
read more
Rikonstruksioni i blv. "Fan Noli"

Rikonstruksioni i blv. "Fan Noli"

Avancojnë punimet për rikonstruksionin e blv. "Fan Noli". Një investim shumë i rëndësishëm, i cili do të reflektojë dukshëm ndryshimin pozitiv në të gjithë elementët e tij. Pjesë e këtij investimi është dhe rehabilitimi i ndriçimit të unazës së qytetit.

Punët gjatë një jave!

Njoftim

    REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist në Drejtorinë e Kujdesit Social)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist në Drejtorinë e të Ardhurave)

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS PËR  LËVIZJEN PARALELE

 PA FITUES

(specialist në Drejtorinë e Kujdesit Social)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE

(specialist në Drejtorinë e të Ardhurave)

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

read more
Rijetëzimi i Pazarit të Korçës

Rijetëzimi i Pazarit të Korçës

Në sheshin kryesor të këtij pazari është prezantuar një program specifik financimi për të afruar biznese strategjike për zhvillimin dhe krijimin e një zone atraktive, zgjerimin e shërbimeve për vizitorët si dhe rritjen e kapacitetit të tregëtisë në qytetin e Korçës. 

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist  i Sektorit të Pyjores, kategoria IV.a

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist  në sektorin e publikimeve, Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimin Qytetar, Bashkia Korçë, kategoria III.b

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

read more

Rivitalizimi i Pazarit të Vjetër të Korçës

Shkolla Verore "Miqësia".

Shkolla Verore "Miqësia".

Për të disatin vit radhazi çelet shkolla verore “Miqësia”, organizuar nga Bashkia Korçë në bashkëpunim me OSBE, World Vision, Terre des Hommes, Dorcas, Emmanuel, CRCA dhe të tjerë. Me një kapacitet prej 200 fëmijësh, shkolla ka për qëllim angazhimin e tyre gjatë sezonit veror dhe integrimin e kulturave dhe komuniteteve të ndryshme. Krahas aktiviteteve të shumta argëtuese do të zbatohen dhe kurikula të veçanta mësimore sipas grupmoshave.

OSBE bashkëpunime të reja me Bashkinë e Korçës.

OSBE bashkëpunime të reja me Bashkinë e Korçës.

Kryetari në detyrë i presencës së OSBE, Robert Wilton është pritur në një takim kortezie nga kryebashkiaku Sotiraq Filo dhe stafi i tij. Fokusi i vizitës ishte bashkëpunimi në fusha të ndryshme kryesisht për problematikat sociale. Gjatë takimit është diskutuar edhe rreth inkurajimit të projekteve të reja, binjakëzimeve dhe zhvillimin e mëtejshëm të potencialit turistik të Korçës.

Vox Baroque

Vox Baroque

Festivali i muzikës së Vjetër "Vox Baroque", ka sjellë në qytetin e Korcës një performancë të vecantë të zhvilluar tek "Hani i Elbasanit", Pazari i Vjetër i Korcës. Festivali unik sa i takon mënyrës së konceptimit dhe sjelljes së repertorit është sjellë në Korçë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës.

Vlerësim për bashkëpunimin ndërkulturor Shqipëri - Rumani.

Vlerësim për bashkëpunimin ndërkulturor Shqipëri - Rumani.

Nderuam me titullin “Emblema e Artë e Qytetit” Z. Marius Dobrescu, personalitet i njohur i kulturës rumune, i cili ka dhënë kontributin e tij në prezantimin e kulturës shqiptare. Paralelisht me ceremoninë u zhvillua ekspozita kushtuar poetit rumun me origjinë shqiptare, Cezar Ivanesku. Një nga figurat më të rëndësishme në botën e artit, i cili ka lënë gjurmë të thella në poezinë rumune të të gjitha kohërave.

Punët gjatë një jave!

NJOFTIM

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Në bazë të Ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", Ligjit nr. 8224, datë 15/05/1997, "Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Bashkiake" i ndryshuar, kemi përmbyllur fazën e mbledhjes së aplikimeve në Zyrën e Informacionit One Stop Shop pranë Bashkisë Korçë. 

Njoftojmë aplikantët se ditën e hënë, në datë 4 korrik, ora15:00, në Bibliotekën e Qytetit"Thimi Mitko", do të zhvillohet konkursi për vendet e lira të punës në Policinë Bashkiake.

 

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor “

Kategoria e pagës IV.a

 

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

   REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 (3-specialistë në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët   e inxhinierisë së ndërtimit

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në shkencat ekonomike

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët teknologji infomacioni, informatikë, shkenca kompiuterike

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Në shkenca ekonomike ose juridike

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË OSE

PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË PYJORES

 NË BASHKINË E KORÇËS

read more

Ftesë për negociata

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KORCE

 

                                                                                                        Korce me __30_/_06__/2016

FTESE PER NEGOCIATA

Për:

Mediat elektronike dhe mediat e shkruara

1.R.T.V.Korca  2. Televizioni Lobi 3.Gazeta Koha Jone 4.Gazeta Mapo  5.Gazeta Dita 6.Gazeta Standart 7.Gazeta Ballkan 8.Gazeta Intervista 9.Gazeta Shqiptare

 

Bashkia Korce ne mbeshtetje te Vendimit nr.1195, date 05.08.2008 “Per blerjen , zhvillimin , prodhimin e programeve a reklamave per transmetim nga operatoret radiotelevizive ose botim ne median e shkruar , dhe per kontratat, per kohe transmetimi nga organet e administrates shteterore”kerkon te realizoje proceduren per publikimin:

 

 

read more
Fshati Melçan, Njësia Administrative Bulgarec.

Fshati Melçan, Njësia Administrative Bulgarec.

Përfundoi zhbllokimi i tombinos së fundit në kanalin Ventrok të lumit të Dunavecit, në fshatin Melçan. Ky aksion i rëndësishëm u bë i mundur nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Korçë, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe sigurimin e ujit në të gjithë sipërfaqen e tokave bujqësore.

Festohet dita e Shën Prodhomit në Voskopojë

Festohet dita e Shën Prodhomit në Voskopojë

Voskopoja tradicionalisht çel sezonin turistik veror me festën e Shën Prodhomit. Fshati i cili  ofron mundësinë  e turizmit malor , është vizituar nga qindra qytetarë dhe turistë të cilët janë ndalur në Kishën e Manastirit në Voskopojë. Kjo zonë përbën një prej perlave të natyrës Shqiptare.

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRE

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE

NË BASHKINË E KORÇËS

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

 

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRE

DREJTOR I DREJTORISË SË PROKURIMEVE NË BASHKINË E KORÇËS

read more

Njoftim

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialistë-juristë)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në shkenca  juridike

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(3-specialistë në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët   e inxhinierisë së ndërtimit

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialistë-juristë)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët teknologji infomacioni, informatikë, shkenca kompiuterike

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

EPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE ,

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

 NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist  i Sektorit të Pyjores, kategoria IV.a

Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

 
read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE ,

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

 NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist  në sektorin e publikimeve, Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimin Qytetar, Bashkia Korçë, kategoria III.b

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

read more

Edicioni i 7-të i Simpoziumit Ndërkombëtar të Skulpturës në Korçë

“Skulptura e Parkut” në Korçë në kuadër të programit “Korça Park 2016”, është një ndër eventet kulturore më të shumëpritur në këtë stinë. Korça është qyteti i parë dhe i vetmi në Shqipëri që prej disa vitesh zhvillon simpoziumin e sklupturave. Falë  suksesit  ndërkombëtar të edicioneve  të kaluara edhe këtë vit,qyteti i Korcës  i hap dyert edicionit të 7-të të Simpoziumit  Ndërkombëtar të Skulpturës nga data 1 deri 11 korrik 2016, nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Sotiraq Filo dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Në këtë edicion do të marrin pjesë  6 artistë , 4 të huaj dhe 2 shqiptarë , të afirmuar në arenën ndërkombëtare të artit bashkëkohor, duke realizuar kështu një investim me  skulptura të reja  të gdhendura në gur dhe në dru me karakter monumental modern, të cilat do ti bashkangjiten koleksionit të veprave paraardhëse.

read more

KËSHILLI BASHKIAK

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                 Korçë më 22.06.2016

 

LAJMËRIM   

Ditën e Hënë , datë 27 Qershor 2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

read more

Punët gjatë një jave!

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialistë-juristë)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në shkenca juridike

Kategoria e pagës III.b

read more
Ndërhyrje në fshatrat Barç, Dishnicë, Polenë dhe Voskopojë

Ndërhyrje në fshatrat Barç, Dishnicë, Polenë dhe Voskopojë

Çdo ditë e më shumë, fshatrat e Korçës i nënështrohen ndërhyrjeve konstruktive për pastrimin e vendgrumbullimeve problematike me mbeturina, proçesit të pastrimit të kanaleve të tokave bujqësore si dhe sistemimit të rrugëve hyrëse. Falë angazhimit serioz të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Korçë, problemet shqetësuese prej vitesh në këto zona tashmë janë drejt zgjidhjes.

 

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

read more

Punët gjatë një jave!

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORCE

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët teknologji infomacioni, informatikë, shkenca kompiuterike

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORCE

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në shkencat ekonomike

read more
Një Qendër e re Shumëfunksionale Komunitare për qytetin

Një Qendër e re Shumëfunksionale Komunitare për qytetin

Bashkia Korçë, në partneritet me fondacionin Terre des Hommes dhe Misionin Emanuel inaguruan Qendrën Multifunksionale Komunitare, e katërta qendër në shërbim të fëmijëve nga tetë qendra komunitare që funksionojnë gjithsej në qytet. Ky partneritet do të modelojë dhe investojë në ngritjen e shërbimeve komunitare multifunksionale me shërbime të integruara për fëmijët, prindërit dhe komunitetin në nevojë duke pilotuar reformën në shërbimet shoqërore, si dhe ofirmin e shërbimeve sociale të decentralizuara me një paketë të plotë shëbimesh lokale.

Më shumë hapësira të gjelbra në lagj. 10 të qytetit

Më shumë hapësira të gjelbra në lagj. 10 të qytetit

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pas përfundimit të punimeve për rehabilitimin dhe sistemimin e lulishtes në Rr. "Teli Samsuri", vazhdon punën për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra në këtë zonë. Së shpejti një tjetër lulishte në shërbim të banorëve.

Dita e Kulturës dhe Biznesit Hungarez

Dita e Kulturës dhe Biznesit Hungarez

Ambasada Hungareze në bashkëpunim me Bashkinë Korçë  organizuan Ditën e Kulturës dhe Biznesit Hungarez në ambjentet e Muzeut Kombëtar të Arsimit. Qëllimi i këtij forumi është rritja e bashkëpunimit përmes bizneseve shqiptare dhe atyre hungareze, pasi të dyja vendet kanë shumë potencial ekonomik për të shpalosur. Për këtë arsye, ky event konsiderohet si një mundësi për t`i hapur rrugë bashkëpunimit ekonomik. Paralelisht me forumin u zhvillua një ekspozitë fotosh e titulluar "Unë dhe Budapesti", me foto të realizuara nga fotografi shqiptar Roland Tasho.

Ambasadori Hungarez viziton Bashkinë e Korçës

Ambasadori Hungarez viziton Bashkinë e Korçës

Ambasadori i Republikës së Hungarisë, Z. Antal Heizer ka zhvilluar një takim kortezie në Bashkinë e Korçës, ku është pritur nga kryebashkiaku Sotiraq Filo dhe stafi  i tij. Gjatë takimit u diskutua për krijimin e mundësive të bashkëpunimit të ndërsjelltë mes Bashkisë së Korçës dhe Republikës Hungareze. Fokusi është vendosur tek politikat e zhvillimit në fusha të ndryshme të ekonomisë. Ambasadori ka ofruar partneritetin për mbështetjen e bizneseve të reja vendase si dhe përfshirjen e investitorëve hungarezë në Korçë. 

Punët gjatë një jave!

Zbukurohet fasada e Kopshtit nr. 6 në Lagjen 8 të qytetit

Zbukurohet fasada e Kopshtit nr. 6 në Lagjen 8 të qytetit

Për të tretin vit radhazi nxënësit e Degës së Pikturës të Shkollës “Tefta Tashko Koço” kryejnë praktikën mësimore, duke hijeshuar dhe dekoruar fasadat e kopshteve të qytetit. Kjo iniciativë është mbështetur dhe përkrahur nga Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdheve pranë Bashkisë Korçë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka ndjekur nga afër punën e talentuar të këtyre nxënësve për transformimin e fasadës të Kopshtit nr.6, në Lagjen 8 të qytetit. Në fjalën e tij, përshëndeti dhe vlerësoi stafin e kësaj shkolle për impenjimin dhe kontributin e frytshëm, duke i bërë më mikpritëse dhe atraktive ambjentet e edukimit të brezit të ri. 

read more
Panairi i Punës 2016

Panairi i Punës 2016

Për të nëntin vit radhazi B​ashkia e Korçës ka sjellë P​anairin e Punës, si një urë lidhëse dhe mundësi e njohjes së të rinjve me ofertat e kërkesat e tregut të punës. Në të morën pjesë rreth 47 subjekte, të cilët kanë ofruar vende të lira pune, si dhe qindra aplikantë dhe të interesuar. Ky panair nga viti në vit sjell edhe më shumë rezultate duke identifikuar dhe ofruar mundësi orientimi dhe punësimi të reja. Gjithashtu u shërben punëdhënësve me mundësi konkrete për plotësimin e vendeve të lira të punës, duke e bërë këtë proçes konkurrues, transparent dhe më të frytshëm.

 

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/_____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(3-specialistë në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët   e inxhinierisë së ndërtimit

Kategoria e pagës III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Pyjores, kategoria III.a/1

Lloji i diplomës “Master Shkencor” në Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

read more
Njësia Administrative Voskop

Njësia Administrative Voskop

Vazhdon vrullshëm puna në njësitë administrative të Bashkisë Korçë. Pastruam dhe sistemuam vendgrumbullimet e mbeturinave në fshatin Goskovë dhe Voskop, për t`i dhënë natyrës së bukur korçare vlerën që meriton.

 

Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Tempulli i Artit në Korçë do të shndërrohet me investimin e qeverisë shqiptare në një teatër modern, i cili do t`i përgjigjet kërkesave dhe standarteve të kohës. Ndërhyrja në pjesën e skenës dhe të ambjenteve ndihmëse të saj do të jetë kryesisht në aspektin ristrukturues përsa i përket rifiniturave, të cilat janë tashmë shumë të degraduara, por dhe në drejtim të rritjes së numrit të hapësirave ndihmëse për aktorët e deputuesit, duke e pasuruar me dhoma të reja përgatitore dhe grimi. 

 

read more
Festivali Ndërkombëtar i Karnavaleve 2016

Festivali Ndërkombëtar i Karnavaleve 2016

Korça është një ndër qytetet e para që rizgjoi traditën e karnavaleve. Për të disatin vit radhazi u organizua Festivali Ndërkombëtar i Karnavaleve, duke çelur sezonin turistik në Korçë. Vendas dhe vizitorë të erdhur nga mbarë Shqipëria dhe jashtë trojeve të saj, janë bërë pjesë e atmosferës plot ngjyra dhe surpriza të paradës madhështore të karnavaleve. Si asnjëherë tjetër ky aktivitet mori përmasa gjigante, duke sjellë gjallëri me performancat e grupeve vendase e të huaja, me më shumë fabula e mesazhe për disa ditë dhe netë, në pjesë të ndryshme të qytetit.

Dita Ndërkombëtare e Mjedisit

Dita Ndërkombëtare e Mjedisit

5 Qershor, Dita Ndërkombëtare e Mjedisit është përcjellë nga Bashkia e Korçës me aksione pastrimi në disa zona, si dhe me lançimin e aplikacionit dixhital “Përmirëso Qytetin” në ambjentet e Parkut “Rinia”. Ky aplikacion ka për qëllim nxitjen e veprimit individual për të shtuar vetëdijen rreth çështjeve të mjedisit dhe për të përmirësuar dhe ruajtur ambjentet e përbashkëta. Në këtë aktivitet, kryebashkiaku Sotiraq Filo ka prezantuar grupin e punës të ngritur për t`u vendosur në shërbim të qytetarëve, të cilët do të monitorojnë dhe do t`i japin zgjidhje shqetësimeve të tyre.

Bëhu pjesë e zgjidhjes dhe përmirëso cilësinë e jetës në lagjen dhe komunitetin tënd!

Denonco ankesën tënde në adresën www.permiresoqytetin.al

Për një Korçë të Gjelbër

Ndërhyrje në rrugët e lagjes Dukas, njësia administrative Vithkuq

Ndërhyrje në rrugët e lagjes Dukas, njësia administrative Vithkuq

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë është duke punuar për hapjen e rrugëve në lagjen Dukas, njësia administrative Vithkuq. Puna nuk do të ndalet këtu, për t`a bërë më atraktive dhe të vizitueshme këtë zonë, e cila është një nga perlat e natyrës së bukur korçare.

Pastrimi dhe riparimi i kanaleve ujitës

Pastrimi dhe riparimi i kanaleve ujitës

Ujitja e tokave të fermerëve në Bashkinë e Korçës është vlerësuar si problem themelor. Me fondin nga të ardhurat e Bashkisë Korçë prej 7.2 milion lekë vazhdon rikonstruksioni i 50 km kanal ujitës, si dhe riparimi i prizave e vendosja e 160 portave shpërndarëse të ujit. Aktualisht punohet në rrjetin ujitës të fshatit Polenë, njësia administrative Voskop. Gjatë këtyre 3 muajve është vënë në gatishmëri rrjeti, si dhe ka filluar shpërndarja e ujit për fermerët që kanë kërkuar përdorimin e tij, si në fshatrat Pulahë dhe Kamenicë.

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në shkenca juridike

Diplomë të nivelit “Master Shkencor” në shkenca Juridike

read more
Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

1 Qershor, qindra fëmijë i`u drejtuan Parkut “Rinia” për t`u bërë pjesë e festimeve kushtuar vetëm atyre. Këtë vit, Bashkia e Korçës me mbështetjen e Qendrës së Artit e Kulturës dhe organizatave të tjera zgjeroi përmasat e festës së fëmijëve si asnjëherë tjetër, në qytet dhe njësitë administrative të saj. Festimet vazhduan përgjatë gjithë ditës me muzikë, ekspozita, shfaqje, lojra e animatorë edhe në zonën këmbësore të qytetit.

Festivali i 49 -të i Këngës për Fëmijë

Festivali i 49 -të i Këngës për Fëmijë

Zërat e bukur të fëmijëve korçarë kanë çelur siparin e edicionit të 49 të Festivalit për Fëmijë, për të parën herë në skenën e Pazarit të Korçës. Ndërthurja harmonike e këtij ansambli të vërtetë vlerash historike dhe monumentale me interpretimet fëminore plot pasion sollën një atmosferë të gëzueshme për publikun. Nën kujdesin e veçantë të Qendrës së Artit dhe Kulturës, rreth 100 fëmijë u prezantuan me krijimet më të mira të autorëve më me emër të muzikës shqiptare. Gërshetimi i këngëve me kërcimet dhe personazhet e animuar shtuan më së miri shkëlqimin dhe harenë. Përveç pasurimit të jetës kulturore të fëmijëve, festivali jep një kontribut të rëndësishëm në zbulimin e talenteve të reja, si dhe në edukimin artistik të tyre.

Çmimet fituese në Fesivalin e Këngës për Fëmijë 2016

read more
Qendra Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive.

Qendra Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive.

E quajtur ndryshe "Qyteti i Fëmijëve", një tjetër investim i rëndësishëm, që do të mundësohet nga qeveria shqiptare për zonën sportive në qytetin e Korçës. Projekt i cili do ta shndërrojë në një zonë funksionale me parametra bashkëkohorë, duke i dhënë një dimension më të gjerë zhvillimit kulturor dhe sportiv.

‪#‎QytetiPërFëmijët‬

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Pyjores, kategoria III.a/1

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist auditimi)

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

DREJTOR NË DREJTORINË E PROKURIMEVE NË BASHKINË E KORÇË

read more

PUNËT GJATË NJË JAVE

Programi festiv i fëmijëve të kopështit nr. 1 të qytetit

Programi festiv i fëmijëve të kopështit nr. 1 të qytetit

Atmosfera e gëzuar festive ndihet në çdo kopësht e shkollë dhe në mënyrë të natyrshme i paraprin organizimit madhështor të Bashkisë Korçë me rastin e 1 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve. Fëmijët me padurim presin festën e tyre, e cila i vendos në qendër të vëmendjes të kujtdo. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka ndjekur nga afër programin festiv të fëmijëve të kopështit nr. 1 në qytetin e Korçës. Mirënjohje për edukatorët e mësuesit, respekt për punën e tyre të palodhur. Ëndrrat e fëmijëve, na venë çdo ditë para përgjegjësisë për ta bërë qytetin më të bukur dhe më miqësor, veçanërisht për ata 

Ndërhyrje në rrugët e fshatit Damianec

Ndërhyrje në rrugët e fshatit Damianec

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë vazhdon ndërhyrjet në çdo njësi administrative për ta bërë zonën e Korçës të kalueshme në çdo cep të saj. Aktualisht vazhdon puna për riparimin dhe sistemimin e rrugëve në fshatin Damianec, njësia administrative Voskop.

Personazhe të animuar në fasadën e kopështit 10

Personazhe të animuar në fasadën e kopështit 10

Një surprizë e bukur për fëmijët e Kopshtit nr. 10 të qytetit nga të rinjtë e Njësisë Kreative, Bashkia Korçë. Edhe në fundjavë ata po punojnë për të pikturuar muret e jashtme të kopështit, duke transformuar imazhin në një pamje të gëzueshme me ngjyra e personazhe. Imazhet janë pikturar nga Miles Killingsworth, vullnetar i Korpusit të Paqes në Bashkinë e Korçës. 

‪#‎QytetiPërFëmijët

STOP Dhunës - Abuzimit - Shfrytëzimit - Neglizhimit të Fëmijëve!

STOP Dhunës - Abuzimit - Shfrytëzimit - Neglizhimit të Fëmijëve!

Në kuadër të Planit Kombëtar të Mobilizimit u organizua nga Bashkia Korçë në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë një aktivitet sensibilizues për mbrojtjen e fëmijëve. Dhjetra fëmijë kanë kaluar përmes qytetit me autobusin e loguar nën siglën “Unë Mbroj Fëmijët në Qytetin tim”, për të zgjuar ndjeshmërinë individuale tek secili prej nesh.  Më tej, në zonën këmbësore u vendosën stenda me materiale të punuara nga fëmijët dhe u zhvilluan aktivitete argëtuese për ta. Në mbështetje të kësaj tematike janë shpërndarë për kalimtarët fletëpalosje dhe materiale sensibilizuese. Aktiviteti u  gjallërua nga pantonimet, animatorët, grupi i valleve për fëmijë dhe muzika e larmishme. 

Përcaktimi i kullotave dhe livadheve.

Përcaktimi i kullotave dhe livadheve.

Referuar detyrave dhe përgjegjësive të institucioneve shtetërore për ruajtjen e hapësirave publike, u zhvillua sot në bashki një mbledhje e rëndësishme për krijimin e planit të masave për moslejimin e kafshëve të prodhimit në këto hapësira. Si rezultat, do të përcaktohen kullotat dhe livadhet, si dhe aftësitë mbajtëse të tyre për ruajtjen e ekuilibrit ekologjik të fondit kullosor nëpërmjet unifikimit të kërkesave.

 

Ofrimi i politikave lehtësuese për debitorët në Enti i Banesave

Ofrimi i politikave lehtësuese për debitorët në Enti i Banesave

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Entit Kombëtar të Banesave dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit u organizua një tryezë e rrumbullakët për vlerësimin e mundësive dhe lehtësirave për familjet me vështirësi ekonomike, të cilat pasi kanë përfituar strehim rezultojnë debitorë në skemën e pagesave. Në këtë takim morën pjesë Drejtorja e Përgjithshme e Entit Kombëtar të Banesave Doris Andoni, Zv/Kryetarja e Bashkisë Benila Themeli, përfaqësues të Zyrës Rajonale të Entit të Banesave Korçë, Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Komunitetit Rom dhe Egjiptian etj. Nga të pranishmit u diskutua për evidentimin dhe krijimin e kushteve për kualifikim profesional dhe integrim në tregun e punës, me qëllim ngritjen e nivelit ekonomik për shlyerjen e detyrimeve të tyre.

 

One Stop Shop

One Stop Shop

Bashkia Korçë i paraprin një modeli më efiçient dhe tepër vizionar të ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve, duke ofruar shërbim të unifikuar pavarësisht vendndodhjes gjeografike të tyre. Zyra e "One Stop Shop" (Shërbim me një ndalesë), do të qendërzojë dhe përmirësojë shërbimet ndaj qytetarëve duke shmangur burokracitë dhe hallakatjet. Me asistencën e USAID, në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit, u bë i mundur krijimi i një sistemi elektronik i cili mbështet shërbimet e zyrës me një ndalesë duke ofruar rreth 70 të tilla në 13 sportele, në Korçë dhe shtatë Njësitë Administrative pjesë e saj. Aplikimi i modelit One Stop Shop nga Bashkia Korçë do të shërbejë si model i suksesshëm referimi edhe për bashkitë e tjera.

Konkursi i Karikaturës në Korçë.

Konkursi i Karikaturës në Korçë.

Për herë të parë në Korcë është sjellë një konkurs karikature. Konkursi ku u prezantuan punime të 70 artistëve të rinj, është zhvilluar në ambjentet e Muzeut Kombëtar të Arsimit në kuadrin e Ditës së Europës. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin kryebashkiaku Sotiraq Filo, ambasadori rumun Nicanor Tekulesku, Jan Rudolf Shef I seksionit politik, Ekonomik dhe I informacionit I Delegacionit të BE. Nën titullin “ Shqipëria drejt Integrimit në BE”, janë ekspozuar skicime të të rinjve nga i gjithë vendi të cilat edhe pse të realizuara me majën e lapsit, përmes një humori të hollë flasin shumë. Duke përshëndetur organizatorët dhe të pranishmit, kryetari I bashkisë Sotiraq Filo u shpreh se Integrimi Europian dhe plotësimi I standarteve europiane është një synim që duhet përmbushur nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. 

read more
Panair i Qendrës së Formimit Profesional.

Panair i Qendrës së Formimit Profesional.

Në vazhdim të aktiviteteve të Panairit të Pranverës, u ekspozuan sot në zonën këmbësore të qytetit, punime të realizuara nga të rinjtë e kurseve të Qendrës të Formimit Profesional Korçë. Këto iniciativa tregojnë orientimin e të rinjve drejt formimit profesional me qëllim plotësimin e nevojave që ofron tregu i punës. Këtij aktiviteti iu bashkuan edhe të rinjtë e Njësisë Kreative Bashkia Korçë, të cilët u prezantuan me një ide ndryshe, në funksion të sensibilizimit qytetar për mbajtjen pastër të mjedisit. Dy stenda të realizuara në bashkëpunim me kursantë të kësaj qendre,do të vendosen në pedonalen e qytetit si një element sa funksional aq edhe dekorativ.

18 DITË PËR 18 LAGJE

18 DITË PËR 18 LAGJE

Bashkia Korçë përfundoi në qytet aksionin e pastrimit “18 ditë për 18 lagje” me një program pune të detajuar në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe firmën e pastrimit “Korsel”. Qëllimi i këtij askioni përveç funksionit të pastrimit të qytetit, sistemimit dhe shtimit të sipërfaqeve të gjelbra pati për synim edhe ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve për të mbajtur pastër mjedisin që na rrethon. 
Mbajtja pastër e mjedisit reflekton Qytetari!
‪#‎sëbashkupërnjëmjedistëpastër‬

Përmirësimi i ndriçimit rrugor

Përmirësimi i ndriçimit rrugor

Sektori i Ndriçimit Rrugor pranë Bashkisë Korçë gjatë kësaj periudhe ka punuar për të përmirësuar ndriçimin në fshatrat Voskopojë, Drenovë, Ravonik. Aktualisht punohet në fshatin Boboshticë ku janë vendosur  26 copë ndriçuesa 250 w, 700 ml tel alumini 16 mm2 si dhe 1 kuadër ndriçimi. Puna do të vazhdojë në mënyrë intensive për të ndërhyrë në të gjitha fshatrat e Bashkisë së Korçës me qëllim zgjidhjen e këtij shqetësimi të hershëm për banorët.

Mendo Gjelbër-Bëje Qytetin Tënd Të Gjelbër-Jeto Gjelbër

Mendo Gjelbër-Bëje Qytetin Tënd Të Gjelbër-Jeto Gjelbër

Vullnetarët e Green Line Albania zhvilluan një takim në Bashkinë e Korçës në kuadër të iniciativës së tyre më të re Green City Albania me sloganin “Mbill një pemë sot, krijo një të ardhme nesër”, e cila ka për qëllim promovimin e konceptit të qyteteve të gjelbra dhe të qëndrueshme që jetojnë në harmoni të plotë me natyrën. 
Plani i veprimit për Qytetet e Gjelbra fokusohet në tre fusha:
 

read more
“RIN SHOW” 2016 – FINALE

“RIN SHOW” 2016 – FINALE

Spektakli më i madh rinor, organizuar për të tetin vit radhazi nga Qendra e Artit dhe Kulturës pranë Bashkisë Korçë, u kurorëzua me performancat më të zgjedhura dhe ndarjen e çmimeve fituese. Përgëzojmë të gjithë të rinjtë për atmosferën e mrekullueshme dhe energjinë që i dhuruan publikut.

Çmimet fituese "RinShow" 2016 për shkollat janë:

read more
Trajnim për Emergjencat Civile tek shkolla "Raqi Qirinxhi".

Trajnim për Emergjencat Civile tek shkolla "Raqi Qirinxhi".

Punonjësit e shërbimit zjarrfikës të Bashkisë së Korçës në kuadër të planit të stërvitjes kanë  improvizuar një situatë zjarri me një klasë në shkollën e mesme “Raqi Qirinxhi”, me qëllim dhënien e ndihmës së shpejtë dhe shuarjen e zjarrit nga vetë nxënësit para se të vijë shërbimi zjarrfikës dhe parandalimin e përhapjes së tij.

 

smile emoticon

 

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Jemi të angazhuar të ndërhyjmë në çdo fshat, tek çdo njësi administrative, për të mos patur më pamje të shëmtuara mbetjesh të hedhura pa kriter. Në Barç, pastruam vatra mbetjesh shumë problematike, kërkesa jonë sot është angazhimi i banorëve për ta mbajtur pastër ambientin.

Nxënës francezë vizitojnë Bashkinë e Korçës

Nxënës francezë vizitojnë Bashkinë e Korçës

Gjatë ndalesës së tyre një javore në qytet, nxënësit francezë të kolegjit Claude Debussy, Saint Germain, vizitojnë Bashkinë Korçë. Në këtë takim u fol kryesisht për rolin e rëndësishëm dhe ndikimin e bashkisë në edukimin dhe jetën kulturore e sportive të fëmijëve në qytetin tonë. 

Kryebashkiaku inspekton punimet në Voskop

Kryebashkiaku inspekton punimet në Voskop

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka inspektuar punimet për rikonstruksionin e përroit dhe pastrimin e kanaleve ujitëse në Njësinë Administrative Voskop. Këto punime, të cilat kanë nisur në tetor të vitit të kaluar janë drejt përfundimit, do t`i japin fshatit Voskop pamje bashkëkohore, njëkohësisht do të zgjidhin problemin e përmbytjeve dhe shkarjes së dheut. Krahas pastrimit të kanaleve do të bëhet edhe ngritja e strukturave dhe hartimi i skemave për menaxhimin e vaditjes në të gjitha tokat bujqësore, në mënyrë që uji të shkojë në çdo parcelë.

Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi

PUNËT GJATË NJË JAVE

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve,  njofton se për grupin e pozicioneve :

read more
Guida "Korça me biçikletë"

Guida "Korça me biçikletë"

Guida “Korca me bicikletë” përmban 19 itinerare gjithsej që përshkon në total rreth 900km në të gjithë zonën e Korcës dhe më gjerë.
Në faqet e këtij pedaluesi do të gjeni hartën e përgjithshme të të gjithë itinerareve si dhe hartat e veçanta për secilin pedalim. Do të gjeni përshkrime dhe informacion për pikat e interesit të të gjitha zonave ku kalon rrugëtimi që do të zgjidhni. Do të gjeni profilet vertikale dhe gjatësore të secilit itinerar. Nëpërmjët skanimit të QRCode të çdo itinerari do të mund të hapni hartën në smartphone-in tuaj, të informoheni gjerësisht dhe të orientoheni lehtësisht gjatë rrugëtimit, nëpërmjet opsionit GPS.
Ndoshta aventura më e bukur pret për ju atje!

Përmirëso Qytetin

Përmirëso Qytetin

“Përmirëso Qytetin”, një platformë fantastike për qytetarët dhe Bashkinë. Problematika të përditshme me mjedisin e përbashkët, ndriçimin publik, sinjalistikën rrugore, parkimin, hapësirat e gjelbra etj, tani mund të njoftohen përmes një portali ( WWW.PERMIRESOQYTETIN.AL ) nga telefoni ose kompjuteri. Gjithashtu pyetësorët dhe sondazhet në portal bëjnë të mundur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjet e qytetit me një klikim.

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka zhvilluar një takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave, pjesë e Bashkisë Korçë. Një ndër pikat më emergjente që u diskutua, ishte zgjidhja e çështjes së tokave për të cilat kryepleqtë duhet të evidentojnë të gjithë përdoruesit faktikë të tokave bujqësore, të cilët janë të pajisur me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Për fermerët që disponojnë aktin e marrjes së tokës në përdorim, bashkia do të ofrojë ndihmë pa pagesë, nëpërmjet kryerjes së planeve të rilevimit dhe ndjekjes së proçedurave në hipotekë në mënyrë që ata të pajisen me çertifikatën e pronësisë.

PUNËT GJATË NJË JAVE

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ose Shkencor”

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ose Shkencor”

 

Lloji i diplomës “Ekonomi ( ekonomiks, menaxhim, financë, kontabilitet, marketing)”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve,  njofton se për grupin e pozicioneve :

read more
Rikonstruksioni i shëtirores "Fan S. Noli"

Rikonstruksioni i shëtirores "Fan S. Noli"

Së shpejti pritet të fillojë projekti për rikonstruktimin e shëtitores “Fan S. Noli”, një nga akset më të rëndësishme në qytetin e Korçës, që shtrihet nga kryqëzimi i rrugës së Mborjes deri tek pazari i vjetër i Korçës. Investimi kap vlerën e 1.4 milion €, i cili do të përmbajë unifikimin e rrugëve dhe trotuareve, sistemin e kryqëzimeve, sistemin e parkimit, gjelbërimin, lehtësimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuar, korsi për biçikleta, rrjetin e infrastrukturës nëntokësore dhe të asaj mbi tokë me theks të veçantë në ndriçimin efiçient dhe ekonomik. 

read more
Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Boboshticë

Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Boboshticë

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve ujitëse në fshatin Boboshticë, Njësia Administrative Drenovë. Kjo iniciativë do të vazhdojë deri në pastrimin përfundimtar të gjithë kanaleve ujitëse që përfshihen në territorin e Bashkisë Korçë. 

Aksion për pastrimin e lumit në fshatin Leshnjë.

Aksion për pastrimin e lumit në fshatin Leshnjë.

Në Njësinë Administrative Vithkuq, pastruam nga mbetjet lumin në fshatin Leshnjë. Banorët e fshatit i'u bashkuan aksionit të pastrimit përkrah punonjësve të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike të Bashkisë Korçë. Është detyra jonë e përbashkët në vazhdim për ta mbajtur pastër.

Mbledhja e Bordit Drejtues të Inkubatorit të Biznesit

Mbledhja e Bordit Drejtues të Inkubatorit të Biznesit

Zhvillohet mbledhja e parë e Bordit Drejtues të Inkubatorit të Biznesit Korçë. Me një përfaqësi nga drejtues të institucioneve dhe biznesit, shprehëm sëbashku gatishmërinë për të ndihmuar të rinjtë në sipërmarrjet e tyre inovative. 

Nxënësit vizitojnë Bashkinë e Korçës

Nxënësit vizitojnë Bashkinë e Korçës

Me rastin e datës 8 Prill - Ditës Ndërkombëtare të Romëve, fëmijët e kopshtit rom " Lulet e Vogla" dhe nxënës të shkollës 9-vjeçare “Naim Frashëri” vizituan ambjentet e bashkisë dhe u njohën me funksionet që kryen institucioni. Bashkia e Korçës luan një rol të rëndësishëm për përfshirjen dhe integrimin e komunitetit rom në jetën sociale dhe ekonomike me projekte dhe aktivitete të ndryshme.

Punime intesive në fshatin Drenovë

Punime intesive në fshatin Drenovë

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Korçë, vazhdon punën për shtrimin e rrugëve me kalldrëm dhe kanalizimet e ujrave të bardha në fshatin Drenovë, për të përmirësuar kushtet dhe standartin e jetesës të banorëve.

NJOFTIM

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

                                                                                                                                   Korçë, datë 07. 04. 2016

                   NJOFTIM

Bashkia Korçë është e interesuar të marrë me qera ambjentet e një apartamenti me hapësirë banimi 2+1, në lagjet jo periferike të qytetit. 

Ky apartament duhet  të jetë i pajisur me orenditë e nevojshme dhe pajisje eletro-shtëpiake, të ketë kushte optimale jetese, të jetë i pajisur me një tualet në kushte higjeno-sanitare të mira.

Hyrja e pallatit  të jetë në kontakt të afërt me rrugën kryesore. Apartamenti preferohet të jetë në katin e dytë të banimit.

Subjektet ose personat fizikë që kanë ambjente me kushtet e mësipërme, duhet të dorëzojnë në Sportelet e Informacionit në Bashki dokumentacionin e mëposhtëm :

read more
Rikompozohet Komisioni Këshillimor Vendor

Rikompozohet Komisioni Këshillimor Vendor

Për të siguruar përfaqësim dhe kontribut qytetar me bazë të gjerë në proçeset konsultative dhe vendimmarrëse të qeverisjes vendore  Bashkia Korçë organizoi një takim me përfaqësues të shoqërisë civile për rikompozimin e Komisionit Këshillimor Vendor me qëllim përfshirjen e Njësive Administrative.

Rritja e numrit të anëtarëve të këtij komisioni me përfaqësim më të gjerë moshor, gjinor, gjeografik dhe profesional është shprehja e nivelit më të lartë të marrëdhënies dhe bashkëpunimit të dyanshëm.

 

read more

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ose Shkencor”

 

 

read more
Dita Ndërkombëtare e Autizmit

Dita Ndërkombëtare e Autizmit

Në prag të Ditës Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin - aktivitet sensibilizues ne Pedonale. Për herë të parë këtë vit, Bashkia Korçë mbështet transportin e fëmijëve autistë dhe kujdesin e veçantë profesional për ta çdo pasdite në ambientet e Shkollës Speciale.

PUNËT GJATË NJË JAVE

Bashkia Korçë mbështet financiarisht Masterin e Restaurimit në Korçë

Këshilli i Akreditimit të Arsimit të Lartë liçensoi sot Masterin e Restaurimit në Korçë - bashkëpunim i Universitetit Politeknik të Tiranës, Universitetit La Sapienza, Romë, Universitetit të Firences, Universitetit të Napolit dhe atij të Barit me mbështetjen financiare të Bashkisë Korçë. Shembulli i parë i bashkëfinancimit të universiteteve nga donatorë, mundësuar nga ligji i ri i Arsimit të Lartë.
Arkitektë dhe inxhinierë ndërtimi nga Shqipëria dhe vendet fqinjë do të kenë mundësinë të ndjekin studimet e Masterit të parë të Restaurimit, nga profesorë shqiptarë dhe të huaj, në vjeshtën e këtij viti në Korçë

Pastrimi i të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore.

Pastrimi i të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore.

Bashkia Korçë nëpërmjet Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, po kryen pastrimin e të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore duke i dhënë zgjidhjen e munguar prej vitesh. Aktualisht po punohet në krahun e majtë të kanalit ujitës në fshatin Pulahë, Njësia Administrative Mollaj.

Vazhdon puna per sistemimin dhe lidhjen e dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨,

Vazhdon puna per sistemimin dhe lidhjen e dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨,

Vazhdon puna per sistemimin dhe lidhjen e dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨, për të disiplinuar dhe lehtesuar trafikun e mjeteve në pjesën rreth xhamisë ¨Iljaz Bej Mirahori¨, krijimin e një vendparkimi, ndërtimin e një lulishteje si edhe shtrimin e sheshit.

Një shesh i hijeshuar para Inkubatorit të Biznesit

Një shesh i hijeshuar para Inkubatorit të Biznesit

Investuam 55 milion lek, për ti dhënë mundësinë rreth 142 tregëtarëve ambulantë të mos shesin më në tezga plasmasi jashtë por në kushte më të mira me standarte bashkëkohore brenda godinës tek ish UMB, sot Inkubatori i Biznesit. Me këtë investim i'u rikthyhem qytetareve një tjetër hapësirë të lirë, sheshin i cili nga sot do të jetë i hijeshuar edhe me një lulishte dhe rrugë të asfaltuara. Brenda pak ditësh në një pjesë të vecantë të këtij sheshi do të kryhet edhe zhvendosja e triciklave që aktualisht ndodhen pranë Pazarit të Vjetër te Korçës, në kushtet dhe ambientin e përshtatshëm për të ushtruar aktivitetin e tyre.

Takim me pronare te godinave te Pazarit Korce dhe biznese.

Takim me pronare te godinave te Pazarit Korce dhe biznese.

Takim me pronare te godinave te Pazarit Korce dhe biznese.
Pas restaurimit filluam negociatat per rijetezimin e pazarit dhe kthimin e tij ne nje zone te zhvilluar ekonomike dhe turistike.

Teatri i Korces, se shpejti teatri me i bukur dhe me modern ne Shqiperi.

Teatri i Korces, se shpejti teatri me i bukur dhe me modern ne Shqiperi.

Teatri i Korces, se shpejti teatri me i bukur dhe me modern ne Shqiperi. Puna per rikonstruksionin filloi.

"International Festival Of Masquerade Surva 2016, Pernik-Sofie"

"International Festival Of Masquerade Surva 2016, Pernik-Sofie"

"International Festival Of Masquerade Surva 2016, Pernik-Sofie"- Perfaqesim dinjitoz i Korces me grupin e baletit "Let's Dance".

Shkolla 9-vjecare e Polenes

Shkolla 9-vjecare e Polenes

Shkolla 9-vjecare e Polenes, nga sot do te ofroje kushte me te mira per nxenesit dhe mesuesit. Bashkia Korce investoi per rikonstruksionin e catise dhe tavaneve, vendosjen e instalimeve te reja hidraulike dhe elektrike si edhe u vendosen pajisje te reja hidrosanitare.Nje falenderim i vecante per Milles dhe Michelle Killingsworth ne bashkepunim edhe me N.Sh.M.A.C, drejtorine e shkolles si edhe me drejtorine e higjenes, te cilet sot organizuan nje ceremoni edukative dhe argetuese per vogelushet e Polenes.
Puna jone do te vazhdoje me nderhyrje te rendesishme per permiresimin e infrastuktures te shkollave tona ne qytet dhe ne fshat.

Vendosen kosha te mbeturinave ne fshatin turistik Voskopoje

Vendosen kosha te mbeturinave ne fshatin turistik Voskopoje

Ndermarrja e Sherbimeve Publike prane Bashkise Korce, ka nisur sot nje sere investimesh publike ne fshatin turistik te Voskopojes. 
Puna filloi me vendosjen e koshave te mbeturinave ne disa pika kyce te fshatit, rregullimin e kanalizimeve te ujit te pijshem, vendosjen e ndricimit ne disa rruge ku mungonte si dhe vendosjen e kangjellave rrethuese ne njeren prej urave qe lidh dy prej lagjeve te ketij fshati.

Rikonstruktohet sheshi para xhamisë "Iljaz Bej Mirahori"

Rikonstruktohet sheshi para xhamisë "Iljaz Bej Mirahori"

Një tjetër vlerë e shtuar për qytetin e Korçës do të jetë edhe sheshi para xhamisë “Iljaz Bej Mirahori” mbas rikonstruksionit dhe rimodelimit të tij.

read more
Food Bank

Food Bank

Ndjeshmëria e Korçës ndaj problemeve sociale është evidentuar edhe sot ku Bashkia Korçë, nxënës të shumtë të shkollave të qytetit, grupe rinore si "Youth Action" e qytetarë korçarë i janë përgjigjur menjëherë nismës të organizuar nga "Food Bank Albania" dhe fondacioni "Kenedi" duke dhuruar ushqime për njerëzit në nevojë. Një gjest modest lumturon shumë persona.

JEMI TË NJËJTË

JEMI TË NJËJTË

Aktorët e teatrit A. Z. Çajupi nismë sensibilizuese me të gjithë njerëzit me aftësi të kufizuara për të bërë një apel "JEMI TË NJËJTË "

"Në sytë e mi"

"Në sytë e mi"

"Në sytë e mi", ekspozita e fotogazetarise me foto të gjimnazistëve shqiptarë ka mbërritur sot në Korçë. Këta nxënës, talentet e rinj të fotografisë i sjellin qytet shqiptare në një tjetër prespektivë nëpërmjet objektivit të aparatit të tyre.

18 ditë për 18 lagje

18 ditë për 18 lagje

Ka filluar sot aksioni i pastrimit të qytetit "18 Dite për 18 Lagje". Bashkia Korçë nëpërmjet Ndërmarrjes të Shërbimeve Publike dhe firmës "Korsel" do të kryejnë pastrime në zonat më problematike në qendër dhe në periferi të qytetit.

Mbyllet sezoni dimëror në Korçë

Mbyllet sezoni dimëror në Korçë

Shumë argëtim e momente të veçanta mbi pistën e akullit kanë dhuruar në këtë mbrëmje në Korçë një magji të veçantë. Mbyllja e sezonit turistik dimëror i lë vendin tashmë Panairit të Pranverës dhe aktiviteteve të tjera të shumëllojshme për të sjellë gjithmonë ditë ndryshe për qytetarët korçarë.

Vazhdon puna me sistemimin e rrjetit të kanalizimeve në qytet

Vazhdon puna me sistemimin e rrjetit të kanalizimeve në qytet

Vazhdon shtrimi i rrjetit të kanalizimeve në rrugën "6 Dëshmorët". Shumë shpejt edhe banorët e kësaj zone do të kenë shërbime më bashkëkohore

Më shumë vëmendje dhe përkujdesje për gratë në vështirësi dhe në nevojë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo iu uron 8 Marsin pacienteve të shtruara në Spitalin Rajonal të Korçës.

Më shumë vëmendje dhe përkujdesje për gratë në vështirësi dhe në nevojë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo iu uron 8 Marsin pacienteve të shtruara në Spitalin Rajonal të Korçës.

.

Takim i ngrohtë me gra dhe vajza pjesë të komuniteteve rome dhe egjiptiane të qytetit. Certifikata vlerësimi nga Bashkia Korçë për gratë që janë afirmuar duke thyer pengesat dhe paragjykimet.

Takim i ngrohtë me gra dhe vajza pjesë të komuniteteve rome dhe egjiptiane të qytetit. Certifikata vlerësimi nga Bashkia Korçë për gratë që janë afirmuar duke thyer pengesat dhe paragjykimet.

.

Urim i ngrohtë për mësuesit pensionistë të qytetit të Korçës. Mirënjohje për punën e palodhur në vite.

Urim i ngrohtë për mësuesit pensionistë të qytetit të Korçës. Mirënjohje për punën e palodhur në vite.

.

Terreni sportiv i shkollës bujqësore falë investimit të bashkisë së qytetit do të ofrojë shumë shpejt për nxënësit dhe të rinjtë e lagjes 17 ( Radaneci ) mundësine për të luajtur në fusha të reja minifutbolli, basketbolli dhe volejbolli.

Terreni sportiv i shkollës bujqësore falë investimit të bashkisë së qytetit do të ofrojë shumë shpejt për nxënësit dhe të rinjtë e lagjes 17 ( Radaneci ) mundësine për të luajtur në fusha të reja minifutbolli, basketbolli dhe volejbolli.

.

Mësonjëtorja e Parë Shqipe

Mësonjëtorja e Parë Shqipe

Drejt përfundimit rikonstruksioni i plotë i shkollës “Mësonjëtorja e Parë Shqipe”. Hapësirat dhe mjediset e reja të kësaj shkolle do të krijojnë mundësinë e një procesi mësimor dhe edukativ sipas standardeve europiane.

Projekte të reja për një qytet social

Projekte të reja për një qytet social

Katër qendra të reja ditore për moshën e tretë dhe dy qendra në ndihmë të fëmijëvë në nevojë janë tashmë në shërbim të tyre. Ky projekt i rëndësishëm pjesë e iniciativës të Bashkisë Korçë për një qytet më social realizohet në bashkëpunim me Fondacionin Dorcas dhe Emanuel për të ofruar shërbime dhe mbështetje për kategorinë e moshës së tretë dhe familjeve në nevojë.

Rikonstruktohet rruga “Iljaz Bej Mirahori”

Rikonstruktohet rruga “Iljaz Bej Mirahori”

Falë ndërhyrjes së Bashkisë Korçë po bëhet shtrimi me kalldrëm i kësaj rruge për të ruajtur traditën e vjetër korçare që e karakterizon. Vlera e këtij projekti është 10 milion leke.

Latest News

NJOFTIM 15-07-2016
REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA KORÇË Pas përmbylljes së fazës së aplikimeve "Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Bashkiake" njoftojmë aplikantët se ditën e hënë, në datë 18 korrik, ora 11:30, në...
FESTA E BIRRËS 2016 13-07-2016
10 - 14 gusht 2016 Ju ftojmë të bëheni pjesë e këtij eventi madhështor! ‪#‎tëgjitharrugëttëçojnënëKorçë‬
Simpoziumi Ndërkombëtar "Skulptura e Parkut 2016" 12-07-2016
U përmbyll edicioni i 7-të i Simpoziumit Ndërkombëtar të Skulpturave 2016 në Korçë, ku artistët pjesëmarrës nëpërmjet kontributit të tyre i dhuruan qytetit 6 vepra të reja, të cilat do t`i bashkangjiten koleksionit paraardhës....
Rikonstruksioni i blv. "Fan Noli" 11-07-2016
Avancojnë punimet për rikonstruksionin e blv. "Fan Noli". Një investim shumë i rëndësishëm, i cili do të reflektojë dukshëm ndryshimin pozitiv në të gjithë elementët e tij. Pjesë e këtij investimi është dhe rehabilitimi...
Rijetëzimi i Pazarit të Korçës 07-07-2016
Në sheshin kryesor të këtij pazari është prezantuar një program specifik financimi për të afruar biznese strategjike për zhvillimin dhe krijimin e një zone atraktive, zgjerimin e shërbimeve për vizitorët si dhe rritjen e kapacitetit...