STOP Abuzimit - Shfrytëzimit - Neglizhimit të Fëmijëve!

STOP Abuzimit - Shfrytëzimit - Neglizhimit të Fëmijëve!

Në kuadër të Planit Kombëtar të Mobilizimit u organizua nga Bashkia Korçë, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe institucione të tjera një aktivitet sensibilizues për mbrojtjen e fëmijëve. Dhjetra fëmijë kanë kaluar përmes qytetit me autobusin e loguar nën siglën “Unë Mbroj Fëmijët në Qytetin tim”, për të zgjuar ndjeshmërinë individuale tek secili prej nesh.  Më tej, në zonën këmbësore u vendosën stenda me materiale të punuara nga fëmijët dhe u zhvilluan aktivitete argëtuese për ta. Në kuadër të kësaj tematike janë shpërndarë për kalimtarët fletëpalosje dhe materiale sensibilizuese. Aktiviteti u  gjallërua nga pantonimet, animatorët, grupi i valleve për fëmijë dhe muzika e larmishme. 

FESTA E 1 QERSHORIT

Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë

Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë

U zhvillua takimi publik me temë “Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë” në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor. Dokumenti i Strategjisë së Zhvillimit të Territorit është hartuar nga Bashkia Korçë dhe mbështetur nga studio Bolles & Wilson Gmbh & Co dhe IDRA sh.p.k. Në këtë aktivitet morën pjesë të ftuar nga shoqëria civile si dhe personalitete në fusha të ndryshme. Objektivi parësor i PPV-së është të krijojë një mjedis institucional, ekonomik e social për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet transparencës dhe proçeseve ligjore. Kjo strategji ka për qëllim krijimin e një qendre rajonale me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike, bujqësi të zhvilluar, turizëm shumëdimensional, e fokusuar tek inovacioni dhe duke u kujdesur në mënyrë të veçantë për mjedisin.

“Albamono”- Festivali i Monodramës në Korçë

Takim me Unionin e Gazetarëve Shqiptarë

Takim me Unionin e Gazetarëve Shqiptarë

Gazetarë nga e gjithë Shqipëria dhe Follorina e Greqisë pasi kanë vizituar të gjithë atraksionet turistike në qytetin e Korçës, janë pritur në një takim kortezie në ambjentet e bashkisë nga kryebashkiaku Sotiraq Filo dhe stafi i tij.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më 25.05.2016

 

  LAJMËRIM   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

 

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Martë , datë 31 Maj 2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/03/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.a/1

read more

PUNËT GJATË NJË JAVE

Takim publik në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor

Në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor, ju ftojmë ditën e enjte, ora 14:00, në bibliotekën e qytetit “Thimi Mitko”, në dëgjesën publike të rradhës me temë “Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë”. 
Prania dhe mendimi juaj janë të rëndësishëm !
Ju mirëpresim !

Shpërndarja e çertifikatave të pronësisë të tokave bujqësore

Shpërndarja e çertifikatave të pronësisë të tokave bujqësore

Sot, gjatë shpërndarjes të çertifikatave të pronësisë të tokës bujqësore, për t'i dhënë mundësi familjeve të jenë pronarë të tokave, jo vetëm përdorues të tyre. 420 aplikime janë depozituar deri tani në Bashkinë Korçë pranë zyrave të ONE STOP SHOP. Shmangim burokracitë dhe japim falas çertifikatat e pronësisë, vetëm me dorëzimin e aktit të marrjes në përdorim të tokës dhe kërkesën për t'u bërë pronar i saj.

Pastrimi i sistemit të kanaleve kulluese në tokat bujqësore

Pastrimi i sistemit të kanaleve kulluese në tokat bujqësore

Pastruam dhe hapëm kanale të reja kulluese në fshatin Dvoran, njësia administrative Mollaj. Me punë sistematike, ky proçes vazhdon të avancojë në çdo cep të territorit të Korçës.

Festvali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Sazeve, Korçë, 2016

Festvali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Sazeve, Korçë, 2016

Edicioni i 9-të i Festivalit Folklorik Tipologjik Kombëtar i Sazeve, një traditë e folklorit të qytetit të Korçës dhe rrethinave, rikthehet pas 5 viteve mungesë me një program të larmishëm të grupeve nga e gjithë Shqipëria . Risia e këtij viti ishte pjesëmarrja e ansamblit "Gjilani" nga Kosova, të cilët përshëndetën festivalin duke sjellë për publikun veçantinë e folklorit kosovar.

Çmimet Fituese të Festivalit Folklorik Tipologjik Kombëtar të Sazeve, Korçë, 2016 :

Çmimi "Laver Bariu" - Grupi i Sazeve, Korçë 
Çmimi "Novruz Nure" - Grupi i Sazeve, Përmet
Çmimi "Remzi Lela" - Grupi i Sazeve, Kolonjë

 

20 Maj - Dita e Jetimëve

20 Maj - Dita e Jetimëve

Sot, kryebashkiaku Sotiraq Filo i shoqëruar nga stafi i tij ishte me vogëlushët e shtëpisë së foshnjës ¨Lulet e Vogla¨ në Korçë. Është detyrimi i të gjithëve për ta bërë qytetin më të mirë, veçanërisht për ata.

Sistemimi i rrugës Korçë - Drenovë

Sistemimi i rrugës Korçë - Drenovë

Filloi puna për riparimin e rrugës Korçë - Drenovë. Një rrugë e amortizuar, për vite shqetësim për banorët, sot po shkon drejt zgjidhjes, falë punës së Sektorit të Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Trotuarëve.
‪#‎FjalaJonePuna‬

Përcaktimi i kullotave dhe livadheve

Përcaktimi i kullotave dhe livadheve

Referuar detyrave dhe përgjegjësive të institucioneve shtetërore për ruajtjen e hapësirave publike, u zhvillua sot në bashki një mbledhje e rëndësishme për krijimin e planit të masave për moslejimin e kafshëve të prodhimit në këto hapësira. Si rezultat, do të përcaktohen kullotat dhe livadhet, si dhe aftësitë mbajtëse të tyre për ruajtjen e ekuilibrit ekologjik të fondit kullosor nëpërmjet unifikimit të kërkesave.

Ju mirëpresim në EKSPOZITË

Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience ndërinstitucional

Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience ndërinstitucional

Bashkia Korçë në bashkëpunim me OSBE kanë pritur në një takim shumëpalësh një përfaqësi të institucioneve nga Kosova. Qëllimi i këtij takimi konsiston në një vizitë studimore dhe shkëmbim eksperience mbi rolin dhe funksionimin e Ekipit Teknik Multidisiplinar kundër dhunës në familje. Jo rastësisht është zgjedhur rajoni jonë, pasi Ekipi Multidisiplinar Korçë është ndër më të suksesshmit në Shqipëri.

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Në vazhdim të punës për të siguruar mjedise të pastra në të gjithë territorin e Bashkisë Korçë, u bë pastrimi i mbeturinave dhe sistemimi i vendgrumbullimit në fshatin Drenovë.

RIHAPET THIRRJA PËR APLIKIM NË PROGRAMIN KOMBËTAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS

Bashkia Korçë është pjesë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike të shpallur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë në bazë të VKM-së nr. 395, datë 29.04.2015.

Në këtë program ftohen të aplikojnë të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.

Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike
Afati i aplikimeve shtyhet deri në datën 1 qershor 2016.
Aplikimi është i mundur në faqen: http://praktika.sociale.gov.al/

 

Iniciativë vullnetare e studentëve të Universitetit "Fan S. Noli"

Iniciativë vullnetare e studentëve të Universitetit "Fan S. Noli"

Vlerësim dhe falenderim i veçantë nga institucioni i Bashkisë Korçë për grupin e studentëve të Universitetit “Fan S. Noli”, të cilët në bashkëpunim me NSHP dhe Njësinë Kreative, riparuan dhe lyen këndin e lojrave tek parku Shën Maria. Është krenari që të rinjtë përfshihen në aktivitete sociale me qëllim zhvillimin e qytetit, duke dhënë kontributin e tyre në shërbim të shoqërisë.

Respekt dhe mirënjohje ndaj këtij shembulli QYTETARIE!

#sëbashkupërKorçën

Qendra e Moshës së Tretë në lagjen 7 të qytetit

Qendra e Moshës së Tretë në lagjen 7 të qytetit

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka zgjedhur sot, të jetë midis të moshuarve të kësaj qendre, për të pirë kafe dhe bashkëbiseduar nga afër me ta.

FESTIVALI FOLKLORIK TIPOLOGJIK KOMBËTAR I SAZEVE

Ju mirëpresim në Festivalin Folklorik Tipologjik Kombëtar të Sazeve - në datat 20 -21maj, ora 18:00, tek salla e Katedrales "Ringjallja e Krishtit", për të shijuar performancat e ansambleve nga qytete të ndryshme të Shqipërisë.

Ofrimi i politikave lehtësuese për debitorët në Entin e Banesave.

Ofrimi i politikave lehtësuese për debitorët në Entin e Banesave.

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Entit Kombëtar të Banesave dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit u organizua një tryezë e rrumbullakët për vlerësimin e mundësive dhe lehtësirave për familjet me vështirësi ekonomike, të cilat pasi kanë përfituar strehim rezultojnë debitorë në skemën e pagesave. 

read more
Rijetëzimi i sheshit tek xhamia "Iliaz Bej Mirahori"

Rijetëzimi i sheshit tek xhamia "Iliaz Bej Mirahori"

Avancojnë çdo ditë e më shumë punimet, për të krijuar kushte me standarte bashkëkohore. Investime që i shtojnë vlerën qytetit tonë!

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORCE

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE , PËR NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Pyjores, kategoria III.a/1

Lloji i diplomës “Master Shkencor” në Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

DREJTOR NË DREJTORINË E PROKURIMEVE NË BASHKINË E KORÇË

Diplomë të nivelit “Master Shkencor” në shkenca Juridike

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist auditimi)

Niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Në shkenca ekonomike ose juridike

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/03/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist auditimi)

Niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Në shkenca ekonomike ose juridike

read more
Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Një ndërhyrje e rëndësishme është organizuar sot, për krijimin e një vendgrumbullimi dhe pastrimin e të gjithë vatrave problematike me mbetje në njësinë administrative Bulgarec.

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORCE

Nr.____.prot Korçë më ____/_____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Në shkenca ekonomike ose juridike

read more
Lulishtja "Themistokli Gërmenji"

Lulishtja "Themistokli Gërmenji"

Gjatë punës për rehabilitimin dhe sistemimin e lulishtes "Themistokli Gërmenji". Kujdesemi me përkushtim për sipërfaqet e gjelbra, për t`i shtuar frymëmarrjen Korçës.

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastruam rrugët në fshatin Qatrom nga mbetjet e grumbulluara. Punojmë çdo ditë e më shumë, për tu kthyer të gjitha fshatrave pamjen e merituar. 

PUNËT GJATË NJË JAVE

Lulishte në lagjen 10 të qytetit

Lulishte në lagjen 10 të qytetit

Avancojnë punimet për sistemimin dhe rehabilitimin e lulishteve në lagjen 10, rruga "Teli Samsuri". Falë punës së palodhur të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Korçë, së shpejti kësaj zone do t`i shtohen ambjentet çlodhëse dhe hapësirat e gjelbra në dobi të banorëve. 
‪#‎KorçaeGjelbër‬

Pastrimi i kanaleve kullues në fshatin Shamoll

Pastrimi i kanaleve kullues në fshatin Shamoll

Me punën intensive të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë, vazhdon pastrimi i sistemit të kanaleve kullues në tokat bujqësore. Aktualisht punohet në fshatin Shamoll, njësia administrative Bulgarec.

Pastrimi i kanalit të Gjançit

Pastrimi i kanalit të Gjançit

Vazhdon puna për pastrimin e krahut të djathtë të kanalit të Gjançit në njësinë administrative Mollaj, me qëllim përmirësimin e skemës së ujitjes në këto zona. Deri tani është pastruar një gjatësi prej1800 ml dhe volum prej 1072 m3 i këtij kanali.

Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Tempulli i Artit në Korçë do të shndërrohet me investimin e qeverisë shqiptare në një teatër modern, i cili do t`i përgjigjet kërkesave dhe standarteve të kohës. Ndërhyrja në pjesën e skenës dhe të ambjenteve ndihmëse të saj do të jetë kryesisht në aspektin ristrukturues përsa i përket rifiniturave, të cilat janë tashmë shumë të degraduara, por dhe në drejtim të rritjes së numrit të hapësirave ndihmëse për aktorët e deputuesit, duke e pasuruar me dhoma të reja përgatitore dhe grimi. Trajtimi i interierit të sallës parashikohet të realizohet me materiale të çertifikuara, që realizojnë parametrat akustike sikurse dhe komoditetin e spektatorit. Ndërhyrja në hollin e teatrit do të jetë po aq radikale sa edhe tek salla. 

read more
Konkursi i Karikaturës në Korçë

Konkursi i Karikaturës në Korçë

Për herë të parë në Korcë është sjellë një konkurs karikature. Konkursi ku u prezantuan punime të 70 artistëve të rinj, është zhvilluar në ambjentet e Muzeut Kombëtar të Arsimit në kuadrin e Ditës së Europës. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin kryebashkiaku Sotiraq Filo, ambasadori rumun Nicanor Tekulesku, Jan Rudolf Shef i Seksionit Politik, Ekonomik dhe i Informacionit i Delegacionit të BE. Nën titullin “ Shqipëria drejt Integrimit në BE”, janë ekspozuar skicime të të rinjve nga i gjithë vendi të cilat edhe pse të realizuara me majën e lapsit, përmes një humori të hollë flasin shumë. 

read more
Panair i Qendrës së Formimit Profesional

Panair i Qendrës së Formimit Profesional

Në vazhdim të aktiviteteve të Panairit të Pranverës, u ekspozuan sot në zonën këmbësore të qytetit, punime të realizuara nga të rinjtë e kurseve të Qendrës të Formimit Profesional Korçë. Këto iniciativa tregojnë orientimin e të rinjve drejt formimit profesional me qëllim plotësimin e nevojave që ofron tregu i punës. Këtij aktiviteti iu bashkuan edhe të rinjtë e Njësisë Kreative Bashkia Korçë, të cilët u prezantuan me një ide ndryshe, në funksion të sensibilizimit qytetar për mbajtjen pastër të mjedisit. Dy stenda të realizuara në bashkëpunim me kursantë të kësaj qendre,do të vendosen në pedonalen e qytetit si një element sa funksional aq edhe dekorativ.

KONKURSI KOMBËTAR I KARIKATURAVE

Me rastin e aktiviteteve që organizohen në kuadër të Javës së Europës nga Rrjeti i Informimit i Bashkimit Europian në bashkëpunim me Delegacionin e BE-së në Shqipëri, ju mirëpresim Sot, në orën 16:00, tek Muzeu i Arsimit ABC, në Ekspozitën dhe Ceremoninë e ndarjes së çmimeve për KONKURSIN KOMBËTAR TË KARIKATURAVE.
‪#‎Shqipëria_drejt_Integrimit_në_BE‬

Largimi i bagëtive nga hapësirat e gjelbra.

Largimi i bagëtive nga hapësirat e gjelbra.

Drejtoria e Kontroll Territorit pranë Bashkisë Korçë ka ndërmarrë aksionin për largimin e bagëtive të imëta që kullosin në kodrat dhe hapësirat e gjelbra të qytetit. Ky fenomen ka qënë shqetësim për banorët e këtyre zonave si dhe shkak për dëmtimin e hapësirave të gjelbra. Blegtorët janë njoftuar paraprakisht për zbatimin e këtij vendimi dhe më tej do të proçedohet me masa administrative në rast se kjo problematikë do të përsëritet.

Ndërhyrje në rrugën "Konferenca e Labinotit".

Ndërhyrje në rrugën "Konferenca e Labinotit".

Sektori i Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Trotuarëve pranë Bashkisë Korçë kreu një ndërhyrje emergjente në rrugën “Konferenca e Labinotit”, pasi në një gjatësi prej 15 m ishte dëmtuar një pjesë e asfaltit si pasojë e rreshjeve të shiut.

Ndërhyrje intensive në fshatrat e Korçës.

Ndërhyrje intensive në fshatrat e Korçës.

Vazhdon puna për pastrimin dhe sistemimin e zonave problematike. Aktualisht punohet në fshatrat Drenovë, Porodinë, Voskopojë. 
‪#‎FjalaJonëPuna‬

PUNËT GJATË NJË JAVE

18 DITË PËR 18 LAGJE

18 DITË PËR 18 LAGJE

Bashkia Korçë përfundoi në qytet aksionin e pastrimit “18 ditë për 18 lagje” me një program pune të detajuar në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe firmën e pastrimit “Korsel”. Qëllimi i këtij askioni përveç funksionit të pastrimit të qytetit, sistemimit dhe shtimit të sipërfaqeve të gjelbra pati për synim edhe ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve për të mbajtur pastër mjedisin që na rrethon. 
Mbajtja pastër e mjedisit reflekton Qytetari!
‪#‎sëbashkupërnjëmjedistëpastër‬

Pastrimi i kanaleve kullues në njësinë administrative Bulgarec

Pastrimi i kanaleve kullues në njësinë administrative Bulgarec

Gjatë punës për pastrimin e kanaleve kulluese KRA-II me gjatësi 3000 ml dhe volum 4500 m3 në rrugën e Merasë në fshatin Bulgarec. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike krahas pastrimit të kanaleve ujitëse në fshatra filloi edhe pastrimin e kanaleve kulluese, me qëllim mënjanimin e përmbytjeve në tokat bujqësore.

Njoftim

 

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.a/1

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në shkenca juridike

read more
Pastrimi i lumit në fshatin Dërsnik

Pastrimi i lumit në fshatin Dërsnik

Pastruam lumin në fshatin Dërsnik, njësia administrative Voskop për të mënjanuar përmbytjet. Qindra metro kub dherash dhe mbetjesh të ngurta janë hequr ditët e fundit nga lumi për ta bërë më të pastër këtë zonë. 

Jeni të mirëpritur në koncertin me vepra pianistike, kushtuar Z. Ilia Mosko, dirigjentit të parë të korit "Lira" - ditën e mërkurë, 11 maj, ora 18:30, në sallën e koncerteve në Qendrën Kulturore "Vangjush Mio".

KONCERT "ATTADEMO & GRAMAGLIA"

Ju mirëpresim në KONCERT "ATTADEMO & GRAMAGLIA" - E enjte, 12 maj, ora 18:00, tek salla e koncerteve në Qendrën Kulturore "Vangjush Mio". Do të surprizoheni me bashkimin e tingujve të violës dhe kitarës në një formacion që nxjerr në pah veçantitë ritmike dhe aspektin e muzikës së dhomës. Bashkimi dhe ekuilibri mes dy instrumentave lejon eksplorimin e një repertori të gjerë, që fillon nga Bach deri te bashkëkohorët. 
Mos e humbisni !

Përmirësimi i ndriçimit rrugor

Përmirësimi i ndriçimit rrugor

Sektori i Ndriçimit Rrugor pranë Bashkisë Korçë gjatë kësaj periudhe ka punuar për të përmirësuar ndriçimin në fshatrat Voskopojë, Drenovë, Ravonik. Aktualisht punohet në fshatin Boboshticë ku janë vendosur  26 copë ndriçuesa 250 w, 700 ml tel alumini 16 mm2 si dhe 1 kuadër ndriçimi. Puna do të vazhdojë në mënyrë intensive për të ndërhyrë në të gjitha fshatrat e Bashkisë së Korçës me qëllim zgjidhjen e këtij shqetësimi të hershëm për banorët.

Mendo Gjelbër-Bëje Qytetin Tënd Të Gjelbër-Jeto Gjelbër

Mendo Gjelbër-Bëje Qytetin Tënd Të Gjelbër-Jeto Gjelbër

Vullnetarët e Green Line Albania zhvilluan një takim në Bashkinë e Korçës në kuadër të iniciativës së tyre më të re Green City Albania me sloganin “Mbill një pemë sot, krijo një të ardhme nesër”, e cila ka për qëllim promovimin e konceptit të qyteteve të gjelbra dhe të qëndrueshme që jetojnë në harmoni të plotë me natyrën. 
Plani i veprimit për Qytetet e Gjelbra fokusohet në tre fusha:
 

read more
Ekspozita "Ngjyrat e Pranverës"

Ekspozita "Ngjyrat e Pranverës"

Ekspozita “Ngjyrat e Pranverës”, pjesë e aktiviteteve të Panairit të Pranverës solli për të gjithë artdashësit piktura nga piktorë shqiptarë dhe të huaj pjesëmarrës në edicionet e Kolonisë së Piktorëve.

Koncert i përbashkët i ansambleve artistike të Korçës dhe Komotinisë

Koncert i përbashkët i ansambleve artistike të Korçës dhe Komotinisë

Ansambli ynë artistik ''Skënderbeu'' së bashku me Ansamblin Artistik nga Komotinia e Greqisë,  vjen në një koncert të përbashkët, me një program të larmishëm tek Panairi i Pranverës.

#pikturamurale

#pikturamurale

Filloi zbukurimi me piktura murale i fasadave të pallateve tek rruga e dritave të verdha. 
Nje ide e bukur e Njësisë Kreative ‪#‎bashkiakorce‬
Piktori korçar Toni Sulo, me banim në Selanik, punoi me dashuri për qytetin e tij dhe i dhuroi Korçës këtë pikturë të bukur murale. 

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

   BASHKIA KORCE  

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

DREJTOR NË DREJTORINË E PROKURIMEVE NË BASHKINË E KORÇËS

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.144 datë 06.01.2015“Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil” Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele,të ngritjes në detyrë dhe aplikim nga jashtë Shërbimit Civil për pozicionin:

 

Shkarko Dokument KETU

Nderim dëshmorëve të atdheut !

Nderim dëshmorëve të atdheut !

Bashkia Korçë organizoi sot, ceremoninë përkujtimore tek varrezat e dëshmorëve në nderim të të rënëve në Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare. Në këtë ceremoni morën pjesë personalitete, familjarë e të afërm të dëshmorëve. Kryebashkiaku Sotiraq Filo mbajti fjalën e rastit dhe më tej u vendosën kurora e buqeta me lule në memorialin e dëshmorëve të atdheut. Ceremonia vazhdoi me vizita në familjet e dëshmorëve  në qytetin e Korçës dhe në njësitë administrative. 

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Avancojnë punimet për pastrimin e kanaleve ujitëse në njësinë administrative Voskop dhe Bulgarec. Së shpejti, tek të gjitha njësitë administrative problemi i kanaleve do të gjejë zgjidhjen e munguar prej kohësh.

Hapësirat publike në shërbim të qytetarëve

Hapësirat publike në shërbim të qytetarëve

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Korçë ka ndërmarrë një aksion për lirimin e hapësirave publike përgjatë unazës së qytetit. Rreth 25 subjekte të ndryshme shfrytëzonin trotuaret dhe hapësirat e gjelbra për qëllime biznesi, pa u pajisur me lejet përkatëse. Jemi të vendosur të lirojmë çdo hapësirë publike dhe t'ia kthejmë ato qytetarëve.

THIRRJE PËR APLIKIM NË PROGRAMIN KOMBËTAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS

Bashkia Korçë është pjesë  e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike të shpallur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë në bazë të VKM-së nr. 395, datë 29.04.2015.

Në këtë program ftohen të aplikojnë të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e  aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.

Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike

Aplikimi është i mundur në faqen: http://praktika.sociale.gov.al/

read more

PUNËT GJATË NJË JAVE

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Vetëm në Bashkinë Korçë përfundojnë këtë vit 160 km kanale të pastruara falë mbështetjes financiare të qeverisë.
Bashkia po investon edhe për rindërtimin e urëkalimeve të ujit në Boboshticë dhe për herë të parë uji do të shkojë edhe tek fermerët e Drenovës.

Panairi i Poçerisë

Panairi i Poçerisë

Panairi i poçerisë dhe punimeve artizanale në Korçë, këtë vit ka tërhequr jo vetëm vëmendjen e shumë vizitorëve por edhe tregëtarëve nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Shkodra, Gjirokastra dhe Tirana, kanë stendën e tyre të veçantë të kostumeve tradicionale dhe punimeve artizanale në këtë panair.

Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Biranj

Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Biranj

Falë punës intensive të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Bashkia Korçë, vazhdon pastrimi i kanaleve ujitëse për tokat bujqësore në fshatin Biranj, njësia administrative Bulgarec.

Mbledhje e Këshillit Bashkiak

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më 28.04.2016

 

  LAJMËRIM   

 

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Mërkure , datë 04 Maj 2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

read more
Lulishtja tek Qendra Kulturore e Fëmijëve

Lulishtja tek Qendra Kulturore e Fëmijëve

Kolegët e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë, vazhdojnë punën për të hijeshuar lulishten e re tek Qendra Kulturore e Fëmijëve.
Sot, vendosëm lule shumëngjyrëshe për këtë oaz çlodhës për banorët.

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/04/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Në shkenca ekonomike ose juridike

 

 

read more
Tavolinë e rrumbullakët për luftën kundër dhunës me bazë gjinore

Tavolinë e rrumbullakët për luftën kundër dhunës me bazë gjinore

Në vazhdimësi të luftës kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave u organizua një tavolinë e rrumbullakët në shkollën “Themistokli Gërmenji” në qytetin e Korçës. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm punonjës të policisë, punonjës sociale, koordinatorja vendore kundër dhunës në familje e Bashkisë Korçë, shoqata “Gruaja në zhvillim”, mësues dhe nxënës të cilët ndanë midis tyre eksperiencat, diskutuan rreth dhunës në familje, legjislacionit në fuqi dhe ekipit multidisiplinar për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. 

Rehabilitimi i lulishteve në lagjen 10

Rehabilitimi i lulishteve në lagjen 10

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bashkia Korçë, filloi punën për rehabilitimin e lulishteve në lagjen 10, rruga“Teli Samsuri”. Gjatë këtyre punimeve do të bëhet vendosja e bordurave dhe sistemimi i një sipërfaqeje të gjelbër prej 2000 m2.

Pastrimi i zonave problematike në fshatra

Pastrimi i zonave problematike në fshatra

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bashkia Korçë ka vazhduar punën për pastrimin e zonave problematike në fshatin Drenovë, Mborje dhe Polenë. Pastrimi do të zgjerohet edhe më tej me qëllim dhënien e një pamje sa më dinjitoze në të gjitha fshatrat e Korçës. 

PUNËT GJATË NJË JAVE

“RIN SHOW” 2016 – FINALE

“RIN SHOW” 2016 – FINALE

Spektakli më i madh rinor, organizuar për të tetin vit radhazi nga Qendra e Artit dhe Kulturës pranë Bashkisë Korçë, u kurorëzua me performancat më të zgjedhura dhe ndarjen e çmimeve fituese. Këtij spektakli në formën e një konkursi mes shkollave të mesme të qytetit të Korçës, këtë vit i janë bashkuar dhe shkollat e njësive administrative. Nëpërmjet performancave në fushën e këngës, baletit, aktrimit e zhanreve të tjera, të rinjtë i dhuruan publikut një atmosferë të mrekullueshme plot energji dhe dinamizëm. Spektakli vjen si një domosdoshmëri e evidentimit të vlerave artistike dhe zbulimit të talenteve të reja.

 

read more
Rin Show - Performanca e shkollës "Medreseja"

Rin Show - Performanca e shkollës "Medreseja"

Natën e shtatë të spektaklit "Rin Show" na dhuroi shumë emocione të tjera performanca e shkollës së mesme "Medreseja".

Rin Show - Nata e Gjashtë

Rin Show - Nata e Gjashtë

Natën e gjashtë të spektaklit "Rin Show" na dhuroi shumë emocione të tjera performanca e shkollës së mesme "Themistokli Gërmenji".

PANAIRI I PRANVERËS

PANAIRI I PRANVERËS

Pranvera ka erdhur me një dekor të veçantë në zonën këmbësore të qytetit të Korçës. Fluturat shumëngjyrëshe të vendosura përgjatë gjithë pedonales do të shoqërojnë Panairin e Pranverës, i cili nis në datën 24 prill dhe përfundon në datën 15 maj. Dekori me flutura, ide e Njësisë Kreative të Bashkisë Korçë ka gjetur mbështetjen financiare të BID-it dhe ADF-së. 

Rin Show - Nata e Pestë

Rin Show - Nata e Pestë

Natën e pestë të spektaklit "Rin Show" na dhuroi shumë emocione të tjera performanca e shkollës së mesme "Raqi Qirinxhi".

Mirëmbajtja e rrugëve me kalldrëm

Mirëmbajtja e rrugëve me kalldrëm

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bashkia Korçë ka nisur punën për riparimin e kalldrëmeve të dëmtuara në të gjitha rrugët karakteristike të qytetit. Aktualisht po punohet në lagjen 1 dhe 2, me zëvendësimin e gurëve të dëmtuar duke ruajtur cilësinë dhe ngjyrën e tyre.

Audicione për role në film

Audicione për role në film

Për të gjithë ju të rinj të talentuar, aktorë të qytetit të Korçës, të apasionuar pas filmit dhe teatrit, ejani të merrni pjesë në audicionet e filmit më të ri që do të xhirrohet në muajin Maj në Gjonomadh, Korçë! 
Bëhu pjesë duke aplikuar pranë Qendrës së Artit dhe Kulturës ¨Vangjush Mio¨ në Korçë !

Dita Ndërkombëtare e Librit

Dita Ndërkombëtare e Librit

Nesër, në Ditën Ndërkombëtare të Librit, ora 11.00, në Bibliotekën "Thimi Mitko", ju ftojmë të bëheni pjesë e një aktiviteti shumë të veçantë. Le të kujtojmë sëbashku 400 vjetorin e lindjes të Shekspir dhe Servantes!
Bashkoju nismës... "Dhuro një libër që e ke lexuar dhe merr një tjetër që nuk e ke lexuar" smile emoticon

 
22 prill "Dita e Tokës"

22 prill "Dita e Tokës"

Toka është e vetmja gjë që ne të gjithë kemi të përbashkët…
Ekziston një nevojë e madhe për futjen e vlerave të reja në shoqërinë tonë, ku më shumë nuk është domosdoshmërisht më e mirë, ku më ngadalë mund të jetë më shpejt, dhe ajo që konsiderohet PAK mund të jetë SHUMË. Gëzuar Ditën e Tokës!

Rin Show - Nata e Katërt

Rin Show - Nata e Katërt

Natën e katërt të spektaklit "Rin Show" na dhuroi shumë emocion performanca e shkollës së mesme "Faik Konica".

PANAIRI SHKENCOR

PANAIRI SHKENCOR

21 prill, në zonën këmbësore të qytetit u zhvillua "Panairi Shkencor" nga nxënësit e shkollës "Medreseja".

Trajnim për Emergjencat Civile tek shkolla "Raqi Qirinxhi".

Trajnim për Emergjencat Civile tek shkolla "Raqi Qirinxhi".

Punonjësit e shërbimit zjarrfikës të Bashkisë së Korçës në kuadër të planit të stërvitjes kanë  improvizuar një situatë zjarri me një klasë në shkollën e mesme “Raqi Qirinxhi”, me qëllim dhënien e ndihmës së shpejtë dhe shuarjen e zjarrit nga vetë nxënësit para se të vijë shërbimi zjarrfikës dhe parandalimin e përhapjes së tij.

smile emoticon

 

Rin Show - Nata e Tretë

Rin Show - Nata e Tretë

Natën e tretë të spektaklit "Rin Show" na dhuroi shumë emocion performanca e shkollës së mesme "Ymer Dishnica".

Punime intensive tek lulishtja pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve

Punime intensive tek lulishtja pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve

Avancojnë punimet në lulishtja pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve falë punës së NSHP të Bashkisë Korçë, për të ofruar sa më shumë ambjente të këndshme dhe relaksuese.

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Jemi të angazhuar të ndërhyjmë në çdo fshat, tek çdo njësi administrative, për të mos patur më pamje të shëmtuara mbetjesh të hedhura pa kriter. Në Barç, pastruam vatra mbetjesh shumë problematike, kërkesa jonë sot është angazhimi i banorëve për ta mbajtur pastër ambientin.

Nxënës francezë vizitojnë Bashkinë e Korçës

Nxënës francezë vizitojnë Bashkinë e Korçës

Gjatë ndalesës së tyre një javore në qytet, nxënësit francezë të kolegjit Claude Debussy, Saint Germain, vizitojnë Bashkinë Korçë. Në këtë takim u fol kryesisht për rolin e rëndësishëm dhe ndikimin e bashkisë në edukimin dhe jetën kulturore e sportive të fëmijëve në qytetin tonë. 

Rin Show - Nata e dytë

Rin Show - Nata e dytë

Natën e dytë të spektaklit "Rin Show" na dhuroi shumë emocion performanca e shkollës së mesme të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit "Fan Noli".

Kryebashkiaku inspekton punimet në Voskop

Kryebashkiaku inspekton punimet në Voskop

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka inspektuar punimet për rikonstruksionin e përroit dhe pastrimin e kanaleve ujitëse në Njësinë Administrative Voskop. Këto punime, të cilat kanë nisur në tetor të vitit të kaluar janë drejt përfundimit, do t`i japin fshatit Voskop pamje bashkëkohore, njëkohësisht do të zgjidhin problemin e përmbytjeve dhe shkarjes së dheut. Krahas pastrimit të kanaleve do të bëhet edhe ngritja e strukturave dhe hartimi i skemave për menaxhimin e vaditjes në të gjitha tokat bujqësore, në mënyrë që uji të shkojë në çdo parcelë.

Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi

PUNËT GJATË NJË JAVE

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve,  njofton se për grupin e pozicioneve :

read more
Vizitë e nxënësve në Bashkinë e Korçës

Vizitë e nxënësve në Bashkinë e Korçës

Nxënësit e shkollës "Pandeli Cale" vizitojnë Bashkinë e Korçës. Në këtë takim u diskutua për rolin dhe funksionet që kryen pushteti vendor.

Çelet "Rin Show" 2016

Çelet "Rin Show" 2016

"Rin Show"- Nata e Parë
Performanca e shkollës së Dvoranit dhe Voskopit

Koncert "Arco String Trio"

Koncert "Arco String Trio"

KONCERT "ARCO STRING TRIO" - Ju mirëpresim ditën e dielë, 24 prill, ora 19:00, në sallën e koncerteve të Qendrës Kulturore "Vangjush Mio".

Guida "Korça me biçikletë"

Guida "Korça me biçikletë"

Guida “Korca me bicikletë” përmban 19 itinerare gjithsej që përshkon në total rreth 900km në të gjithë zonën e Korcës dhe më gjerë.
Në faqet e këtij pedaluesi do të gjeni hartën e përgjithshme të të gjithë itinerareve si dhe hartat e veçanta për secilin pedalim. Do të gjeni përshkrime dhe informacion për pikat e interesit të të gjitha zonave ku kalon rrugëtimi që do të zgjidhni. Do të gjeni profilet vertikale dhe gjatësore të secilit itinerar. Nëpërmjët skanimit të QRCode të çdo itinerari do të mund të hapni hartën në smartphone-in tuaj, të informoheni gjerësisht dhe të orientoheni lehtësisht gjatë rrugëtimit, nëpërmjet opsionit GPS.
Ndoshta aventura më e bukur pret për ju atje!

Rikonstruktohen urëkanalet në Njësinë Administrative Drenovë

Rikonstruktohen urëkanalet në Njësinë Administrative Drenovë

Vazhdojmë punën në Njësitë Administrative. Rikostruktuam dhe pastruam urëkanalet vaditëse në Drenovë dhe Boboshticë.

Përmirëso Qytetin

Përmirëso Qytetin

“Përmirëso Qytetin”, një platformë fantastike për qytetarët dhe Bashkinë. Problematika të përditshme me mjedisin e përbashkët, ndriçimin publik, sinjalistikën rrugore, parkimin, hapësirat e gjelbra etj, tani mund të njoftohen përmes një portali ( WWW.PERMIRESOQYTETIN.AL ) nga telefoni ose kompjuteri. Gjithashtu pyetësorët dhe sondazhet në portal bëjnë të mundur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjet e qytetit me një klikim.

Prezantohet projekti i Qendrës Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive

Prezantohet projekti i Qendrës Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive

¨Në park me fëmijët¨- Në një atmosferë të mrekullueshme festive në parkun e qytetit, kemi prezantuar një nga projektet më të rëndësishëm për fëmijët, Qendrën Shumëfunksionale Kulturore e Sportive e cila shumë shpejt do të fillojë punimet falë projektit të Bashkisë dhe financimit të qeverisë shqiptare.
Kjo hapësirë synon t’u japë fëmijëve të Korçës mundësinë për t’u shoqërizuar dhe argëtuar në kushte e standarte evropiane.

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka zhvilluar një takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave, pjesë e Bashkisë Korçë. Një ndër pikat më emergjente që u diskutua, ishte zgjidhja e çështjes së tokave për të cilat kryepleqtë duhet të evidentojnë të gjithë përdoruesit faktikë të tokave bujqësore, të cilët janë të pajisur me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Për fermerët që disponojnë aktin e marrjes së tokës në përdorim, bashkia do të ofrojë ndihmë pa pagesë, nëpërmjet kryerjes së planeve të rilevimit dhe ndjekjes së proçedurave në hipotekë në mënyrë që ata të pajisen me çertifikatën e pronësisë.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                 Korçë më 15.03.2016

 

  LAJMËRIM   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

 

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Mërkure , datë 20 Prill 2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

read more
RIN SHOW

RIN SHOW

Për të tetin vit radhazi Qendra e Artit dhe Kulturës pranë Bashksë Korçë ka organizuar spektaklin rinor “Rin Show”, i cili çel siparin në ambjentet e Medresesë së qytetit. Këtij spektakli në formën e një konkursi mes shkollave të mesme të qytetit të Korçës, këtë vit i janë bashkuar edhe shkollat e njësive administrative. Spektakli vjen si një domosdoshmëri e evidentimit të vlerave artistike por edhe e talenteve të reja.

Korça me biçikletë

Korça me biçikletë

Njësia Kreative pranë Bashkisë Korçë fton të gjithë të apasionuarit pas pedalimit ditën e shtunë, datë 16 prill, ora 15.30, tek parku "Rinia" në aktivitetin "Korça me biçikletë".

Në Park me Fëmijët

Në Park me Fëmijët

Të shtunë,16 prill, ora 10:30, ju ftojmë të bëheni pjesë e argëtimit në parkun e qytetit!
¨Në Park me Fëmijët¨- një paradite e mbushur me aktivitete për vogëlushët, në kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Sotiraq Filo. 

PUNËT GJATË NJË JAVE

Projekt Ide Bulevardi "Fan Noli"

Projekt Ide Bulevardi "Fan Noli"

Projekt Ide Bulevardi "Fan Noli"

 

 

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ose Shkencor”

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ose Shkencor”

 

Lloji i diplomës “Ekonomi ( ekonomiks, menaxhim, financë, kontabilitet, marketing)”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve,  njofton se për grupin e pozicioneve :

read more
Rikonstruksioni i shëtirores "Fan S. Noli"

Rikonstruksioni i shëtirores "Fan S. Noli"

Së shpejti pritet të fillojë projekti për rikonstruktimin e shëtitores “Fan S. Noli”, një nga akset më të rëndësishme në qytetin e Korçës, që shtrihet nga kryqëzimi i rrugës së Mborjes deri tek pazari i vjetër i Korçës. Investimi kap vlerën e 1.4 milion €, i cili do të përmbajë unifikimin e rrugëve dhe trotuareve, sistemin e kryqëzimeve, sistemin e parkimit, gjelbërimin, lehtësimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuar, korsi për biçikleta, rrjetin e infrastrukturës nëntokësore dhe të asaj mbi tokë me theks të veçantë në ndriçimin efiçient dhe ekonomik. Projekti ka për qëllim kthimin e tij në një aks funksional dhe dekorativ në harmoni të plotë me ambjentin përreth në përputhje me standartet bashkëkohore europiane, përmirësimin e kushteve të lëvizjes së automjeteve dhe këmbësorëve, disiplinimin e trafikut, unifikimin e infrastrukturës dhe elementëve arkitekturorë të këtij segmenti me pjesën tjetër të qytetit sipas objektivave strategjikë zhvillimorë dhe ofrimin e një impakti ekonomik pozitiv në komunitet.

 

Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Boboshticë

Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Boboshticë

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve ujitëse në fshatin Boboshticë, Njësia Administrative Drenovë. Kjo iniciativë do të vazhdojë deri në pastrimin përfundimtar të gjithë kanaleve ujitëse që përfshihen në territorin e Bashkisë Korçë. 

Starton aksioni i pastrimit "18 ditë për 18 lagje"

Starton aksioni i pastrimit "18 ditë për 18 lagje"

Me fillimin e pranverës, Bashkia Korçë për të disatin vit radhazi, filloi aksionin e pastrimit “18 ditë për 18 lagje” me një program pune të detajuar. Qëllimi i kësaj iniciative është pastrimi në 18 ditë i 18 lagjeve të qytetit dhe të gjitha zonave problematike me ndotje si edhe sensibilizimin e publikut për një mjedis më të pastër. 

Aksion për pastrimin e lumit në fshatin Leshnjë.

Aksion për pastrimin e lumit në fshatin Leshnjë.

Në Njësinë Administrative Vithkuq, pastruam nga mbetjet lumin në fshatin Leshnjë. 
Banorët e fshatit i'u bashkuan aksionit të pastrimit përkrah punonjësve të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike të Bashkisë Korçë.
Është detyra jonë e përbashkët në vazhdim për ta mbajtur pastër.

Mbledhja e Bordit Drejtues të Inkubatorit të Biznesit

Mbledhja e Bordit Drejtues të Inkubatorit të Biznesit

Zhvillohet mbledhja e parë e Bordit Drejtues të Inkubatorit të Biznesit Korçë. Me një përfaqësi nga drejtues të institucioneve dhe biznesit, shprehëm sëbashku gatishmërinë për të ndihmuar të rinjtë në sipërmarrjet e tyre inovative. 

Nxënësit vizitojnë Bashkinë e Korçës

Nxënësit vizitojnë Bashkinë e Korçës

Me rastin e datës 8 Prill - Ditës Ndërkombëtare të Romëve, fëmijët e kopshtit rom " Lulet e Vogla" dhe nxënës të shkollës 9-vjeçare “Naim Frashëri” vizituan ambjentet e bashkisë dhe u njohën me funksionet që kryen institucioni. Bashkia e Korçës luan një rol të rëndësishëm për përfshirjen dhe integrimin e komunitetit rom në jetën sociale dhe ekonomike me projekte dhe aktivitete të ndryshme.

Punime intesive në fshatin Drenovë

Punime intesive në fshatin Drenovë

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Korçë, vazhdon punën për shtrimin e rrugëve me kalldrëm dhe kanalizimet e ujrave të bardha në fshatin Drenovë, për të përmirësuar kushtet dhe standartin e jetesës të banorëve.

NJOFTIM

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

                                                                                                                                   Korçë, datë 07. 04. 2016

                   NJOFTIM

Bashkia Korçë është e interesuar të marrë me qera ambjentet e një apartamenti me hapësirë banimi 2+1, në lagjet jo periferike të qytetit. 

Ky apartament duhet  të jetë i pajisur me orenditë e nevojshme dhe pajisje eletro-shtëpiake, të ketë kushte optimale jetese, të jetë i pajisur me një tualet në kushte higjeno-sanitare të mira.

Hyrja e pallatit  të jetë në kontakt të afërt me rrugën kryesore. Apartamenti preferohet të jetë në katin e dytë të banimit.

Subjektet ose personat fizikë që kanë ambjente me kushtet e mësipërme, duhet të dorëzojnë në Sportelet e Informacionit në Bashki dokumentacionin e mëposhtëm :

read more
Rikompozohet Komisioni Këshillimor Vendor

Rikompozohet Komisioni Këshillimor Vendor

Për të siguruar përfaqësim dhe kontribut qytetar me bazë të gjerë në proçeset konsultative dhe vendimmarrëse të qeverisjes vendore  Bashkia Korçë organizoi një takim me përfaqësues të shoqërisë civile për rikompozimin e Komisionit Këshillimor Vendor me qëllim përfshirjen e Njësive Administrative.

Rritja e numrit të anëtarëve të këtij komisioni me përfaqësim më të gjerë moshor, gjinor, gjeografik dhe profesional është shprehja e nivelit më të lartë të marrëdhënies dhe bashkëpunimit të dyanshëm.

Komisioni Këshillimor Vendor është një mekanizëm që siguron bashkëpunimin e të gjithë shoqërisë në qeverisjen vendore për formulimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave e shërbimeve qe i ofrohen komunitetit.

Në këtë kuadër shohim shumë të rëndësishëm dialogun dhe shkëmbimin e ideve rreth projekteve që së shpejti do të zbatohen në Bashkinë e Korçës.

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                     (SPECIALIST)                         

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ose Shkencor”

 

 

read more
Dita Ndërkombëtare e Autizmit

Dita Ndërkombëtare e Autizmit

Në prag të Ditës Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin - aktivitet sensibilizues ne Pedonale. Për herë të parë këtë vit, Bashkia Korçë mbështet transportin e fëmijëve autistë dhe kujdesin e veçantë profesional për ta çdo pasdite në ambientet e Shkollës Speciale.

PUNËT GJATË NJË JAVE

Bashkia Korçë mbështet financiarisht Masterin e Restaurimit në Korçë

Këshilli i Akreditimit të Arsimit të Lartë liçensoi sot Masterin e Restaurimit në Korçë - bashkëpunim i Universitetit Politeknik të Tiranës, Universitetit La Sapienza, Romë, Universitetit të Firences, Universitetit të Napolit dhe atij të Barit me mbështetjen financiare të Bashkisë Korçë. Shembulli i parë i bashkëfinancimit të universiteteve nga donatorë, mundësuar nga ligji i ri i Arsimit të Lartë.
Arkitektë dhe inxhinierë ndërtimi nga Shqipëria dhe vendet fqinjë do të kenë mundësinë të ndjekin studimet e Masterit të parë të Restaurimit, nga profesorë shqiptarë dhe të huaj, në vjeshtën e këtij viti në Korçë

Pastrimi i të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore.

Pastrimi i të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore.

Bashkia Korçë nëpërmjet Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, po kryen pastrimin e të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore duke i dhënë zgjidhjen e munguar prej vitesh. Aktualisht po punohet në krahun e majtë të kanalit ujitës në fshatin Pulahë, Njësia Administrative Mollaj.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më 24.03.2016

 

  LAJMËRIM   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

 

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Mërkurë , datë 30 Mars 2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

            1.  Relacion mbi dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1- 31 Mars 2016 .

(Komisioni i Ndihmës Ekonomike, Strehimit dhe Politikave Sociale znj. Irena Nikaj , z. Pajtim Myrtollari , z. Dritan    Bilbili ,  z.        Devis Osman z. Erjon Haruni )

 

            2.  Relacion për përcaktimin e  Prioriteteve të Investimeve për vitin 2016.

(Komisioni i Rregullimit dhe Menaxhimit të Territorit dhe Urbanistikës  z.Raqi Themeli , znj.Ana Verushi , z. Viktor Qylafi , z. Flamur Sala , z. Zalo Bregu ).

 

            3.  Relacion për dhënien me huapërdorje pa shpërblim në favor të Agjensisë Rajonale të Zhvillimit Korçë të sipërfaqes prej 1320 mtë ndodhur tek godina e inkubatorit të biznesit ,ish UMB.

   (Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Pronat , znj.Evis Mico , znj,Viola Palla  , z. Shkëlqim Kajmaku ,z.Andrea Mano , z. Fredi Xhemo)

 

      4.  Relacion për ndryshimin e pikës 2 , të vendimit të Këshillit Bashkiak Nr 6, datë 17.02.2011  “ Mbi përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen nëpërmjet konkurrimit të subjektit që do të kryejë transportin qytetës   (urban )  në të dy linjat e qytetit te Korçës , me subvencionim

(Komisioni i Menaxhimit të Shërbimeve znj.Lindita Kaçani , zj Gerla Koleci , znj.Raimonda Xega , znj. Lorenca Cukali , znj.Mirela Qeleshi )

Mbledhjet e komisioneve do të zhvillohen ditën e Martë datë 29.03.2016, ora 1400, pranë zyrave të Bashkisë.

Kryetari i Këshillit Bashkiak

Ilir BAJLOS

Vazhdon puna per sistemimin dhe lidhjen e dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨,

Vazhdon puna per sistemimin dhe lidhjen e dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨,

Vazhdon puna per sistemimin dhe lidhjen e dy rrugëve ¨Floresha Myteveli¨ dhe ¨ Ajet Gjindolli¨, për të disiplinuar dhe lehtesuar trafikun e mjeteve në pjesën rreth xhamisë ¨Iljaz Bej Mirahori¨, krijimin e një vendparkimi, ndërtimin e një lulishteje si edhe shtrimin e sheshit.

Një shesh i hijeshuar para Inkubatorit të Biznesit

Një shesh i hijeshuar para Inkubatorit të Biznesit

Investuam 55 milion lek, për ti dhënë mundësinë rreth 142 tregëtarëve ambulantë të mos shesin më në tezga plasmasi jashtë por në kushte më të mira me standarte bashkëkohore brenda godinës tek ish UMB, sot Inkubatori i Biznesit. Me këtë investim i'u rikthyhem qytetareve një tjetër hapësirë të lirë, sheshin i cili nga sot do të jetë i hijeshuar edhe me një lulishte dhe rrugë të asfaltuara. Brenda pak ditësh në një pjesë të vecantë të këtij sheshi do të kryhet edhe zhvendosja e triciklave që aktualisht ndodhen pranë Pazarit të Vjetër te Korçës, në kushtet dhe ambientin e përshtatshëm për të ushtruar aktivitetin e tyre.

Takim me pronare te godinave te Pazarit Korce dhe biznese.

Takim me pronare te godinave te Pazarit Korce dhe biznese.

Takim me pronare te godinave te Pazarit Korce dhe biznese.
Pas restaurimit filluam negociatat per rijetezimin e pazarit dhe kthimin e tij ne nje zone te zhvilluar ekonomike dhe turistike.

Teatri i Korces, se shpejti teatri me i bukur dhe me modern ne Shqiperi.

Teatri i Korces, se shpejti teatri me i bukur dhe me modern ne Shqiperi.

Teatri i Korces, se shpejti teatri me i bukur dhe me modern ne Shqiperi. Puna per rikonstruksionin filloi.

"International Festival Of Masquerade Surva 2016, Pernik-Sofie"

"International Festival Of Masquerade Surva 2016, Pernik-Sofie"

"International Festival Of Masquerade Surva 2016, Pernik-Sofie"- Perfaqesim dinjitoz i Korces me grupin e baletit "Let's Dance".

Shkolla 9-vjecare e Polenes

Shkolla 9-vjecare e Polenes

Shkolla 9-vjecare e Polenes, nga sot do te ofroje kushte me te mira per nxenesit dhe mesuesit. Bashkia Korce investoi per rikonstruksionin e catise dhe tavaneve, vendosjen e instalimeve te reja hidraulike dhe elektrike si edhe u vendosen pajisje te reja hidrosanitare.Nje falenderim i vecante per Milles dhe Michelle Killingsworth ne bashkepunim edhe me N.Sh.M.A.C, drejtorine e shkolles si edhe me drejtorine e higjenes, te cilet sot organizuan nje ceremoni edukative dhe argetuese per vogelushet e Polenes.
Puna jone do te vazhdoje me nderhyrje te rendesishme per permiresimin e infrastuktures te shkollave tona ne qytet dhe ne fshat.

Vendosen kosha te mbeturinave ne fshatin turistik Voskopoje

Vendosen kosha te mbeturinave ne fshatin turistik Voskopoje

Ndermarrja e Sherbimeve Publike prane Bashkise Korce, ka nisur sot nje sere investimesh publike ne fshatin turistik te Voskopojes. 
Puna filloi me vendosjen e koshave te mbeturinave ne disa pika kyce te fshatit, rregullimin e kanalizimeve te ujit te pijshem, vendosjen e ndricimit ne disa rruge ku mungonte si dhe vendosjen e kangjellave rrethuese ne njeren prej urave qe lidh dy prej lagjeve te ketij fshati.

Rikonstruktohet sheshi para xhamisë "Iljaz Bej Mirahori"

Rikonstruktohet sheshi para xhamisë "Iljaz Bej Mirahori"

Një tjetër vlerë e shtuar për qytetin e Korçës do të jetë edhe sheshi para xhamisë “Iljaz Bej Mirahori” mbas rikonstruksionit dhe rimodelimit të tij.

read more
Food Bank

Food Bank

Ndjeshmëria e Korçës ndaj problemeve sociale është evidentuar edhe sot ku Bashkia Korçë, nxënës të shumtë të shkollave të qytetit, grupe rinore si "Youth Action" e qytetarë korçarë i janë përgjigjur menjëherë nismës të organizuar nga "Food Bank Albania" dhe fondacioni "Kenedi" duke dhuruar ushqime për njerëzit në nevojë. Një gjest modest lumturon shumë persona.

JEMI TË NJËJTË

JEMI TË NJËJTË

Aktorët e teatrit A. Z. Çajupi nismë sensibilizuese me të gjithë njerëzit me aftësi të kufizuara për të bërë një apel "JEMI TË NJËJTË "

"Në sytë e mi"

"Në sytë e mi"

"Në sytë e mi", ekspozita e fotogazetarise me foto të gjimnazistëve shqiptarë ka mbërritur sot në Korçë. Këta nxënës, talentet e rinj të fotografisë i sjellin qytet shqiptare në një tjetër prespektivë nëpërmjet objektivit të aparatit të tyre.

18 ditë për 18 lagje

18 ditë për 18 lagje

Ka filluar sot aksioni i pastrimit të qytetit "18 Dite për 18 Lagje". Bashkia Korçë nëpërmjet Ndërmarrjes të Shërbimeve Publike dhe firmës "Korsel" do të kryejnë pastrime në zonat më problematike në qendër dhe në periferi të qytetit.

Mbyllet sezoni dimëror në Korçë

Mbyllet sezoni dimëror në Korçë

Shumë argëtim e momente të veçanta mbi pistën e akullit kanë dhuruar në këtë mbrëmje në Korçë një magji të veçantë. Mbyllja e sezonit turistik dimëror i lë vendin tashmë Panairit të Pranverës dhe aktiviteteve të tjera të shumëllojshme për të sjellë gjithmonë ditë ndryshe për qytetarët korçarë.

Vazhdon puna me sistemimin e rrjetit të kanalizimeve në qytet

Vazhdon puna me sistemimin e rrjetit të kanalizimeve në qytet

Vazhdon shtrimi i rrjetit të kanalizimeve në rrugën "6 Dëshmorët". Shumë shpejt edhe banorët e kësaj zone do të kenë shërbime më bashkëkohore

Më shumë vëmendje dhe përkujdesje për gratë në vështirësi dhe në nevojë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo iu uron 8 Marsin pacienteve të shtruara në Spitalin Rajonal të Korçës.

Më shumë vëmendje dhe përkujdesje për gratë në vështirësi dhe në nevojë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo iu uron 8 Marsin pacienteve të shtruara në Spitalin Rajonal të Korçës.

.

Takim i ngrohtë me gra dhe vajza pjesë të komuniteteve rome dhe egjiptiane të qytetit. Certifikata vlerësimi nga Bashkia Korçë për gratë që janë afirmuar duke thyer pengesat dhe paragjykimet.

Takim i ngrohtë me gra dhe vajza pjesë të komuniteteve rome dhe egjiptiane të qytetit. Certifikata vlerësimi nga Bashkia Korçë për gratë që janë afirmuar duke thyer pengesat dhe paragjykimet.

.

Urim i ngrohtë për mësuesit pensionistë të qytetit të Korçës. Mirënjohje për punën e palodhur në vite.

Urim i ngrohtë për mësuesit pensionistë të qytetit të Korçës. Mirënjohje për punën e palodhur në vite.

.

Terreni sportiv i shkollës bujqësore falë investimit të bashkisë së qytetit do të ofrojë shumë shpejt për nxënësit dhe të rinjtë e lagjes 17 ( Radaneci ) mundësine për të luajtur në fusha të reja minifutbolli, basketbolli dhe volejbolli.

Terreni sportiv i shkollës bujqësore falë investimit të bashkisë së qytetit do të ofrojë shumë shpejt për nxënësit dhe të rinjtë e lagjes 17 ( Radaneci ) mundësine për të luajtur në fusha të reja minifutbolli, basketbolli dhe volejbolli.

.

Mësonjëtorja e Parë Shqipe

Mësonjëtorja e Parë Shqipe

Drejt përfundimit rikonstruksioni i plotë i shkollës “Mësonjëtorja e Parë Shqipe”. Hapësirat dhe mjediset e reja të kësaj shkolle do të krijojnë mundësinë e një procesi mësimor dhe edukativ sipas standardeve europiane.

Projekte të reja për një qytet social

Projekte të reja për një qytet social

Katër qendra të reja ditore për moshën e tretë dhe dy qendra në ndihmë të fëmijëvë në nevojë janë tashmë në shërbim të tyre. Ky projekt i rëndësishëm pjesë e iniciativës të Bashkisë Korçë për një qytet më social realizohet në bashkëpunim me Fondacionin Dorcas dhe Emanuel për të ofruar shërbime dhe mbështetje për kategorinë e moshës së tretë dhe familjeve në nevojë.

Rikonstruktohet rruga “Iljaz Bej Mirahori”

Rikonstruktohet rruga “Iljaz Bej Mirahori”

Falë ndërhyrjes së Bashkisë Korçë po bëhet shtrimi me kalldrëm i kësaj rruge për të ruajtur traditën e vjetër korçare që e karakterizon. Vlera e këtij projekti është 10 milion leke.

Terrene sportive

Terrene sportive

Tre terrene të reja sportive do të shtohen në tre nga shkollat e qytetit si tek shkolla “Demokracia”, “Sotir Gurra” dhe  tek kompleksi i shkollave në rrugën “Ajet Gjindolli”. Projekti për ndërtimin e këtyre terreneve sportive ka vlerën 35 milion lekë.

Latest News

STOP Abuzimit - Shfrytëzimit - Neglizhimit të Fëmijëve! 27-05-2016
Në kuadër të Planit Kombëtar të Mobilizimit u organizua nga Bashkia Korçë, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe institucione të tjera një aktivitet sensibilizues për mbrojtjen e fëmijëve. Dhjetra...
Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë 26-05-2016
U zhvillua takimi publik me temë “Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë” në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor. Dokumenti i Strategjisë së Zhvillimit të Territorit është hartuar nga...
Takim me Unionin e Gazetarëve Shqiptarë 25-05-2016
Gazetarë nga e gjithë Shqipëria dhe Follorina e Greqisë pasi kanë vizituar të gjithë atraksionet turistike në qytetin e Korçës, janë pritur në një takim kortezie në ambjentet e bashkisë nga kryebashkiaku Sotiraq Filo dhe stafi i...
Shpërndarja e çertifikatave të pronësisë të tokave bujqësore 23-05-2016
Sot, gjatë shpërndarjes të çertifikatave të pronësisë të tokës bujqësore, për t'i dhënë mundësi familjeve të jenë pronarë të tokave, jo vetëm përdorues të tyre. 420 aplikime janë depozituar deri tani në Bashkinë Korçë...